Magazines / Nr 01 2020 BE

Nr 01 2020 BE

Een nieuwe start


2020. Hoeveel studies, voorspellingen, strategieën, beleidsmaatregelen … hebben zich niet geënt op het jaar 2020. Met dit nieuwe jaar draaien we dan ook meer dan ooit een bladzijde om. Hopelijk zijn we nu definitief het tijdperk binnengetreden waarin afvalverwerking zijn negatieve imago kan afschudden en door jan met de pet op meer erkenning en respect kan rekenen. Afval is immers geen afval meer maar een product, een grondstof. En de bedrijven actief in het inzamelen, sorteren en recycleren zullen het komende decennium een cruciale rol spelen in het verankeren van productie in België.

De gewestelijke regeringsverklaringen toonden alvast de ambitie om werk te maken van een circulaire economie en dus van een prominente plaats in de maatschappij voor onze sector. Het is bij het ter perse gaan van dit artikel nog niet federaal onderstreept, maar de tendens kan,
als er eindelijk een regering komt, niet anders dan dezelfde zijn. Onze voortrekkersrol in alles recyclage geeft ons immers de kans om specialist urban mining te worden. Om eindelijk over eigen grondstoffen te beschikken en de afhankelijkheid van de wereldmarkt te verminderen. Voor de federaties COBEREC en go4circle was er geen beter momentum om samen sterk te staan. Ze gaan voortaan als een eengemaakte federatie door het leven om met één stem één boodschap uit te dragen. Meer gewicht in de schaal dus.

En onze rol in dit nieuwe jaar? Uiteraard willen we de vinger aan de pols houden van alle beleidsmatige veranderingen die een impact hebben op de sector. Ze zijn immers doorslaggevend om de juiste beslissingen te nemen voor uw bedrijf. Maar we willen daarnaast dieper in de praktijk gaan graven. Voortaan wordt de Tip van Kurt een vaste rubriek in ons magazine. Kurt Longueville zal vanuit zijn eigen ervaring tips & tricks meegeven om efficiënter en slimmer aan de slag te gaan in recyclage. En dat graven mag in deze eerste editie letterlijk en figuurlijk genomen worden. Want hij heeft het over hoe u winst kan boeken door de keuze voor en de plaatsing van zeefmedia.

Daarnaast houden we er aan om de sector positief in de kijker te blijven zetten. Het zijn jullie succesverhalen die immers de circulaire economie in de praktijk brengen en de publieke opinie kunnen doen kantelen. De samenwerking tussen Group Op de Beeck en Sleco bijvoorbeeld is een prachtig voorbeeld van hoe twee buren elkaar verder kunnen helpen in het sluiten van de kringloop en het verduurzamen van de productie. En het verhaal van RAFF Plastics toont hoe mensen meer en meer de waarde van het werk dat jullie verrichten beginnen in te zien. Naar meer van dat. Dus laat ons gerust uw verhalen weten. Dan hebben we weer stof tot vertellen.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: