Magazines / Nr 01 2019

Nr 01 2019

Broeden op circulaire ideeën
Antwerpen zal eind februari vier dagen lang de circulaire hoofdstad van de wereld zijn. Met de komst van het World Resources Forum naar de havenstad kunnen we aan de hele wereld tonen welke inspanningen en welke vorderingen we al gemaakt hebben op weg naar een circulaire maatschappij. Mooie verwezenlijkingen om fier op te zijn, dat staat als een paal boven water. Maar we zijn er nog zeker niet, zolang er nog op zo een grote schaal virgin materialen geproduceerd en ontgonnen worden. Net daarom kan het World Resources forum een broedplaats worden voor nieuwe ideeën, creatieve pistes en (internationale) samenwerking. De wereldwijde top in circulair denken aanwezig op één locatie. Dat moet toch kruisbestuiving geven?

Want er begint toch stilaan meer beweging te komen in het circulaire verhaal. De regelgevende instanties van Europa, afval is nu eenmaal een grensoverschrijdend thema, veranderen het geweer van schouder. En dat is nodig omdat, zoals de ondertitel van het World Resources Forum aangeeft (closing loops, transitions at work), we een nieuwe manier van denken nodig hebben willen we echt circulair worden. Om koolstofarm te worden, om kringlopen te sluiten, moeten we duurzamer gaan omspringen met onze kostbare materialen. Niet in het minst in Vlaanderen, er valt hier immers geen goud uit de bodem te ontginnen, maar we kunnen dat eigenlijk wel vinden in onze afvalzakken. Daarom is het zo belangrijk dat Europa nu het signaal geeft dat er een markt moet komen voor secundaire grondstoffen. Petflessen krijgen het eerst een verplicht gehalte opgelegd, de andere plastic drankflessen volgen erna. Hopelijk kan dit eerste signaal verdere uitbreiding krijgen, zodat rendabiliteit voor onze bedrijven ook kan verhogen.

Een tweede belangrijke evolutie is dat de ambitie niet bij mooie woorden op papier en theoretische cijfers mag blijven voor Europa. De methodiek om de vooruitgang in selectief sorteren en recycleren te meten komt nu ook onder vuur te liggen. Europa wil naar een geharmoniseerde aanpak die verdergaat dan louter de ingezamelde tonnages afval en ook toont dat er daadwerkelijk iets met die berg gebeurt om de circulaire maatschappij dichterbij te brengen. Cijfers die nauwer aansluiten bij de recyclagerealiteit dus, zodat er mogelijkheden komen voor in eerste instantie benchmarking en in tweede instantie een verdere, continue optimalisering van de volledige recyclagewaardeketen. Nog meer dan andere sectoren is afval en afvalverwerking namelijk voortdurend in beweging. Door de komst van technische verbeteringen die meer materialen uit dezelfde stroom puren, maar evengoed door de strenger wordende wetgeving.

We staan dus voor een ommeslag. Het is aan Vlaanderen nu en al de stakeholders en bedrijven actief in recyclage om de rol als koploper te verzilveren. De komst van het World Resources Forum versterkt dat momentum nog. De toekomst ligt voor het grijpen.

Veel leesplezier!

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: