Magazines / Nr 01 2017

Nr 01 2017

Buurland van Utopia

Mocht er een ‘International School of Recycling’ bestaan, welke positie zou ons land daarin dan bekleden? Eén ding is duidelijk: we zouden niet op de laatste banken zitten, of helemaal achterin staan als het gezond verstand omtrent duurzaam leven en hergebruik wordt uitgedeeld. Ons land getroost zich aardige inspanningen om een voorbeeldrol te vertolken, burgers en bedrijven te sensibiliseren. Het is een positief signaal dat die boodschap aardig wordt opgepikt.

Het moge duidelijk zijn: zeker in Vlaanderen zet de afval­ en milieusector alle zeilen bij om op de barricaden te staan in het streven naar een circulaire economie. De naamsverandering van Febem naar Go4Circle is daar een goede illustratie van. Geen toeval dus dat u verderop in dit nummer een katern rond Go4Circle aantreft.

Dankzij de inspanningen van heel wat burgers is de gescheiden huisvuilophaling in ons land een vrij groot succes. Maar, om het met de woorden van een bekend entertainer te zeggen: alles kan beter. Utopia bestaat niet, maar mocht het toch ergens op deze aardkloot liggen, dan vermoedelijk vlakbij Japan. Vermoedelijk is de toewijding van de bevolking om het afval accuraat te scheiden, nergens zo groot als in het land van de rijzende zon. Meer nog: wie er de neiging zou hebben er zijn laars aan te lappen, kan rekenen op afkeurende blikken van de buren, wat dan weer tot gezichtsverlies lijdt. En laat prestige nu net iets zijn waar Japanners extreem gevoelig voor zijn.

Gezichtsverlies is iets waarvoor we ook in België niet meteen moeten vrezen: de komst van een biostoomcentrale in Beringen en warmtenetten tussen buurbedrijven wakkeren het duurzaam­ heidsvuur aan. Inderdaad, alles kan beter, maar we zijn op de goede weg.

Geniet van deze Recycle Pro!

Bart Vancauwenberghe

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: