Magazines / Nr 01 2016

Nr 01 2016

Talent voor recycleren

Elk land heeft zo zijn specialiteiten. Wie België zegt, denkt spontaan aan bier, frietjes en chocolade. En terecht, het zijn producten waar we fier op mogen zijn. Toch is dit niet waar we het beste in zijn. Volgens een onderzoek van Thrillist uit 2012 blinken Belgen pas echt uit in recyclage. We zijn de beste leerling van de Europese klas als het op recycleren aankomt. Wat begon als een plicht om te sorteren in de jaren 90, leidde tot een heuse mentaliteitswijziging en een uitstekende troef. Van- daag wordt ongeveer 80% van alle verpakkingsafval in België gerecycleerd, ver boven het Europese gemiddelde (64,6%).

Hoe schrijnend is het dan niet dat maar zo weinig Belgen van dit talent afweten. De recyclage- en sloopsector opereert blijk- baar eerder in de schaduw. Nochtans omarmt ze innovatie en legt ze elke dag de grens tussen afvalstromen en grondstoffen weer een beetje verder. Maar de sterkste communicators zijn het zeker niet. RecyclePro wil daar als nieuw vakblad samen met sectororganisatie FEBEM verandering in proberen brengen. In elke editie willen we inspirerende voorbeelden en innovatieve technieken uit de sector onder het voetlicht plaatsen. Want succesverhalen genoeg om ons over op de borst te slaan. En pro- blematieken te over om aan te kaarten, want het beleid is vaak het schoentje dat knelt om nog meer vooruitgang te boeken.

Momenteel is er binnen de landsgrenzen geen alternatieve titel beschikbaar die alles rond recyclage- en sloopactiviteiten bundelt in een vakblad. Een hiaat dat om opvulling vraagt. Door haar sterke innovatiekracht, heeft de sector nood aan een medium om te berichten over het technische reilen en zeilen binnen de sector. Technologie evolueert vandaag sneller dan ooit tevoren. Het hokjesdenken is uit den boze. Wat gisteren interessant was voor de recyclage van hout, kan morgen mis- schien dienen voor het sorteren van metaal. We willen met andere woorden geen afvalstroom overslaan. Of u nu actief bent in glas, hout, metaal, kunststof of organische afvalstromen, over elk domein zullen we berichten. Als sector valt er immers veel te leren van elkaar, zonder daarbij aan concurrentiekracht in te boeten.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: