Bionerga

Bionerga

Bionerga creëert energiehub in Beringen
Bionerga nv verwerkt via 1 verbrandingsinstallatie en 5 composteringsinstallaties het afval, afkomstig uit de provincie Limburg en de stad Diest. Het gaat om meer dan 120.000 ton huishoudelijk restafval en grof vuil en om meer dan 150.000 ton organisch afval. De aandeelhouders van Bionerga zijn Limburg.net (verantwoordelijk voor afvalophaling, recyclageparken en sensibilisering) en Nuhma nv (een investeringsholding vooral actief in de productie van hernieuwbare energie en in het leveren van allerlei diensten aan de aandeelhouders, de Limburgse gemeenten).

Van afval naar groene energie
De huidige verbrandingsinstallatie in Houthalen-Helchteren wordt uiterlijk in 2020 vervangen door een nieuwe biostoomcentrale met een capaciteit van 200.000 ton, in opbouw op het industrieterrein Ravenshout in Beringen. Op die manier wordt het overgrote deel van het afval van Limburg ook in Limburg verwerkt tot energie, die nadien omgezet wordt tot kwalitatieve stoom en elektriciteit, kortom duurzame energie.

Uitbouw van een energiehub
Rond de biostoomcentrale in Beringen ontwikkelt Bionerga een energiehub, waar de geproduceerde energie meteen wordt afgenomen en indien nodig opgeslagen. Er wordt in Ravenshout een warmtenet uitgebouwd, zodat nabijgelegen bedrijven duurzame warmte kunnen afnemen en inzetten voor hun processen (met een aanzienlijke lagere CO2-footprint). Met het chemiebedrijf Borealis is bijvoorbeeld al een samenwerkingsakkoord afgesloten. Daarnaast heeft Bionerga ook 2 naburige terreinen aangekocht, waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen.

Tussentijds wordt op een groot deel van deze braakliggende terreinen korte omloophout aangeplant, snelgroeiende boomsoorten die later als hernieuwbare energiebron gebruikt worden in biomassa installaties.
Tot slot heeft Bionerga de ambitie om de geproduceerde energie om te zetten naar andere vormen die opgeslagen kunnen worden, zoals waterstof. Wagens en vrachtwagens zullen dan op de site duurzame brandstof kunnen tanken.

Voor meer informatie: Philip Peeters, Algemeen Directeur, philip.peeters@bionerga.be

Bionerga

Bezoekadres:
Kringloopstraat 1
3630 Maasmechelen
heremaEurope Recycling