Logo Recupel groot
01:21
17-08-2017

Wist je dat? Feiten over inzameling van elektrische apparaten

België één van de meest vooruitstrevende landen is op vlak van een circulaire economie voor elektromateriaal. Uw medewerking maakt dit mee mogelijk.

… er in België in 2016 291.952 ton elektro op de markt werd gebracht. Daarvan werden 119.054 ton, of 32.471.606 toestellen door Recupel ingezameld voor hergebruik of recyclage.

… dit betekent dat 41% van de elektrische en elektronische apparaten die op de markt worden gebracht worden ingezameld door Recupel. Alle Europese lidstaten hebben als opdracht tegen 2019 65% in te zamelen.

INZAMELINGSCIJFERS SINDS 2003

… door de urban mining van Recupel in 2016 meer dan 80.000 ton grondstoffen (bv. plastic, aluminium, metaal, …) opnieuw beschikbaar werden voor de productie van nieuwe apparaten. Deze grondstoffen hoeven dus niet langer via klassieke mijnbouw ontgonnen te worden.

… er wereldwijd jaarlijks 40 tot 50 miljoen ton e-waste gegenereerd wordt. Dat komt overeen met meer dan 300.000 blauwe vinvissen. E-waste is ook het snelst groeiende type afval. Jaarlijks produceert de wereldbevolking er 3 à 5% meer van dan het jaar voordien.

… een gemiddeld Belgisch gezin 77 elektro-toestellen in huis heeft, waarvan het er 10 nooit gebruikt.

… in België correct ingezamelde toestellen voor 90% worden gerecycleerd en een nieuwe nuttige toepassing krijgen. Dit wordt bijna uitsluitend gedaan door Belgische bedrijven.

… één van de zaken die de e-recyclage in België zo efficiënt maakt de depollutie is. Het weghalen van de schadelijke stoffen is de eerste stap en gebeurt manueel.

… er in 2016 in België 1.410.533 elektro-toestellen op de hergebruikmarkt zijn gebracht.

… de activiteiten van Recupel bijna 1200 jobs genereren.

… Recupel een vzw is. De middelen die ze ter beschikking heeft komen enkel van de inning van de bijdragen, en kunnen uitsluitend gebruikt worden voor het coördineren en optimaliseren van de inzameling, het transport en de recyclage van afgedankte elektro-toestellen in België, voor sensibiliseringsdoeleinden en voor audits en controles uit te voeren.

INZAMELPERCENTAGES SINDS 2007

… er bij het bepalen van de initiële bijdragen in 2001 moest rekening gehouden worden met meerdere factoren: een wettelijke verplichting om een continue werking te garanderen, toestellen die toen al op de markt waren en het feit dat er geen historische basis was voor het berekenen van de bijdrage. Het objectief is een “pay-as-you-go” systeem te bereiken, waarbij de Recupel bijdrage die hoort bij een toestel volledig de kosten dekt van de inzameling, transport en recyclage.

… voor bedrijven die PRO materiaal op de markt brengen Recupel een minimum basisvergoeding hanteert. Deze vergoeding maakt het mogelijk om de administratie en rapportering tov de overheden te verrichten, leden te vertegenwoordigen bij onderhandelingen van milieubeleidsovereenkomsten (MBO’s) en de Europese wetgeving op te volgen en informatie terzake te verspreiden.

Recyclepro partners

Vakbeurs Recycling 2017Renewi's 100ste truck gaat de weg op