adult-adventure-blue-jeans-286694
02:26
23-11-2018

Watergevoelige openruimtegebieden: blijft u op het droge?

WORG zijn gebieden waarin een conflict bestaat tussen de verdere realisatie van de bestemming en de belangen van het watersysteem. Hierbij wordt verder gebouwd op de eerdere beslissingen van de Vlaamse Regering met betrekking tot de signaalgebieden (= nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming die ook een functie kunnen hebben in de aanpak van wateroverlast). WORG worden opgenomen onder de gebiedscategorie ‘overig groen’.

Gregory VermaerckeGregory Vermaercke.

Procedure tot aanduiding
Intussen is de eerste (procedurele) stap in de aanduiding van dergelijke gebieden reeds genomen middels het openbaar onderzoek in augustus 2018 omtrent het plan-mer (milieueffectenrapportage) voor aanduiding van dergelijke gebieden.

Recyclepro partners

Er wordt alleen al door SRS-België circa 13.000 ton elektronica per jaar verwerkt.Maak het voor bedrijven aantrekkelijk om hun afval te sorteren en creëer tegelijkertijd een grotere markt voor gerecycleerde producten.