Stora Enso Langerbrugge
02:49
14-04-2017

Warmtenet houdt buur heerlijk warm

In de haven van Gent bevindt zich een van ’s werelds grootste papierfabrieken. Stora Enso Langerbrugge is een parel aan de kroon van onze industrie. Niet alleen herbergt de site er de meest efficiënte lijn voor krantenpapier, het Fins-Zweedse bedrijf is ook een schoolvoorbeeld van hoe de circulaire economie tot stand kan komen. Via een pijpleiding onder het kanaal voorziet Stora Enso overbuur Volvo van heet water onder druk. 

Stora Enso ontstond nog maar in 1998, toen het Finse Enso Oyj en het Zweedse Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag (Stora) voortaan gefusioneerd door het leven gingen. De roots van deze papierfabrikant reiken veel verder terug, zelfs tot de jaren 1300. Het maakt dat verandering en het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen deel is gaan uitmaken van het DNA van het bedrijf. De site in Langerbrugge bestaat sinds 1932 onder de naam Papeterie de Belgique en onderging meerdere naamsveranderingen. In 1998 kreeg het terrein in de Gentse haven zijn huidige naam: Stora Enso Langerbrugge.

Er wordt jaarlijks 555.000 ton aan kranten- en magazinepapier geproduceerd. Het bedrijf is een toonbeeld van hoe de cirkel kan gesloten worden. Zo wordt onder meer specifiek intern afval van de site gebruikt om twee kwalitatieve energiecentrales met biowarmtekrachtkoppeling aan te drijven en te voorzien in alle nodige processtoom en meer dan 70% van de elektriciteitsbehoefte. Sinds oktober vormt een warmtenet met Volvo Cars aan de andere kant van het kanaal een mooi (voorlopig) sluitstuk op de groene ambities van de papierfabrikant.

Stora Enso Langerbrugge

Perfecte timing
Chris De Hollander, Managing Director van Stora Enso, legt uit waarom dit het opportune moment was: “Warmtenetten bestaan al jaar en dag. In Scandinavië, waar onze beide bedrijven vandaan komen, kennen ze een brede verspreiding. Het idee om hier datzelfde kunstje te klaren, ontstond eigenlijk heel toevallig tijdens een gesprek tussen medewerkers van beide bedrijven. Ze vroegen zich af of een dergelijk project hier mogelijk zou zijn, want het sluit perfect aan op onze beider filosofieën. Dan was het nog een kwestie van het geld bijeen zoeken, de schouders eronder zetten en het gewoon doen.”

“Dat klinkt misschien eenvoudig, maar we hadden de timing mee”, vervolgt hij. “Volvo werkte voor hun warmtebehoefte met vijf gasgestookte ketels, waarvan er drie net aan vervanging toe waren. Ook hier was het klimaat er rijp voor. Wil België zijn doelstelling halen om tegen 2020 13% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen te halen, dan zijn warmtenetten toch een oplossing met een bijzonder mooi rendement.”

De voornaamste drijfveer van Stora Enso lag erin zijn efficiëntie verder te verhogen. Volvo Car Gent ziet dankzij het warmtenet zijn verbruik van fossiele brandstoffen gevoelig dalen, met als gevolg jaarlijks 15.000 ton CO2 minder, ofwel 40% van zijn CO2-emissies.

Technisch huzarenstukje
Voor de realisatie van het warmtenet lag het kanaal nog dwars. Dat scheidde de energiecentrale van Stora Enso van de gebouwen en spuitcabines van Volvo Car Gent. Om het heet water onder druk en met een temperatuur van ongeveer 125°C te transporteren, was er daarom een pijpleiding met een buitendiameter van 560 mm nodig over een lengte van 4 km (2 km heen en 2 km terug), waarvan 1 km onder het kanaal. Een huzarenstukje dat een belangrijke kost vertegenwoordigde in de totale investering van 6,5 miljoen euro.

Stora Enso Langerbrugge

De Hollander: “Stora Enso heeft deze investering volledig zelf gedragen, omdat we door de jaren heen een zeker specialisme hebben opgebouwd in energie. De eerste energiecentrale met een output van 55 MWth draait hier sinds 2003 en verbrandt intern slib uit onze ontinktings- en waterzuiveringsinstallatie en externe  biomassa. Omdat deze nog niet volstond om aan onze warmtebehoefte te voldoen, volgde er een tweede energiecentrale in 2010, met een vermogen van 125 MWth. Hiermee volstaat ons eigen afval al lang niet meer als brandstof voor de centrales. We werken daarom samen met recyclingbedrijven die ons voorzien van 360.000 ton externe biomassa, zodat de installaties op vollast kunnen draaien. Samen zijn ze goed voor 100% van onze stoombehoefte en meer dan 70% van onze elektriciteitsbehoefte.”

Bouw van drie windmolens
Het laatste decennium drong  Stora Enso Langerbrugge in zijn productie het energieverbruik al met 14% terug door continue efficiëntieverbeteringswerken van diverse installaties. Stora Enso gaat vandaag nog een stapje verder. Met de bouw van drie windmolens in 2017, elk met een vermogen van 3,5 MW, wil de papierfabrikant nog verder knabbelen aan zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. “Een dergelijke vergunning halen kan een ware uitputtingsslag zijn. Hier in Langerbrugge ondervonden we geen problemen, maar op onze site op de Antwerpse Linkeroever is dat een heel ander verhaal. Door de lage drempel voor het indienen van beroepsprocedures bij de Raad van State kan een reeds vergund project jaren vertraging oplopen wat niet de bedoeling kan zijn in een goed georganiseerde rechtstaat.”

Stora Enso Langerbrugge

Stora Enso is een bedrijf dat vooral duurzaam wil werken met duurzame grondstoffen. “Alles wat je vandaag kan maken uit fossiele brandstoffen, kan je morgen maken uit een boom. Als je goed voor je bomen zorgt, dan gaan ze nog voor duizenden jaren mee. Doordat we als papierfabrikanten altijd in het vizier lopen van milieuorganisaties, is duurzaamheid ons al jaren met de paplepel ingegoten. Daarom dragen we er zo hard zorg voor, want papier is nog lang niet dood”, besluit De Hollander.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Recyclepro partners

Groene warmte RoeselareBronneberg