Hydraulic crusher excavator backoe machinery working on site demolition

Bedrijven die zich inzetten voor een zo selectief mogelijke sloop en die voldoen aan alle administratieve voorschriften, zullen de prijs voor het breken minder zien oplopen.

02:05
29-11-2018

Waarom breken duurder geworden is

De komst van Tracimat en de bijhorende invulling van het Eenheidsreglement heeft voor heel wat wrevel gezorgd in de sector. Niet in het minst omdat puinbreken door deze ontwikkelingen eigenlijk een stuk duurder geworden is. In dit artikel duiden we waar de meerprijs vandaan komt en hoe de kosten het beste binnen de perken gehouden worden. Op die manier kan u ook uw klant overtuigen van de meerwaarde van het systeem.

De nieuwe werkwijze is er gekomen om twee redenen. Enerzijds wilde men de kwaliteit van gerecycleerde granulaten verhogen door een striktere scheiding aan de bron op te leggen. Anderzijds wilde men het milieu en de veiligheid van de medewerkers bij breekinstallaties vrijwaren door gevaarlijke stoffen zoals asbest vroeger uit de kringloop te krijgen. Daarom werd een onderscheid in het leven geroepen tussen puin dat een hoog risico (HMRP) met zich meedraagt of een laag risico (LMRP). Voor de zeven puinstromen die het label LMRP meekregen, verandert er eigenlijk niks. Dat materiaal mag bij de breker in een volcontinu proces verwerkt worden. De kosten zijn met andere woorden ook dezelfde gebleven. Het administratieve luik vormt echter wel een belangrijk extra aandachtspunt. Om als LMRP de boeken in te gaan, moet men kunnen aantonen dat alles volgens de regels gebeurd is. De tracering van het puin, bijvoorbeeld via Tracimat, is met andere woorden erg belangrijk. Bij elke LMRP stroom heeft men wel een toelating, verklaring, overeenkomst of certificaat nodig. Zonder wordt het puin toch als HMRP bestempeld, met alle extra kosten van dien. Hou hier rekening mee om frustraties te vermijden.

Rubble in container

Voor de zeven puinstromen die het label LMRP meekregen, verandert er eigenlijk niks. De kosten zijn met andere woorden ook dezelfde gebleven.


Kosten omhoog door hoger risico en batchverwerking
Voor HMRP is het immers een ander verhaal. Volgens de nieuwe reglementering kunnen deze stromen niet meer volcontinu gebroken worden. Hier is een batchverwerking verplicht. Dat maakt dat de kosten voor de breker de hoogte in gaan, die hij uiteraard moet verhalen op de klant. Dat heeft verschillende redenen. Het zal hem in de eerste plaats meer tijd kosten. Niet alleen omdat men batch per batch aan de slag moet, maar ook omdat men telkens de analyse van de resultaten moet afwachten vooraleer men verder kan met het granulaat. Dat brengt ten tweede met zich mee dat de breker meer ruimte nodig heeft om de verschillende stromen die binnenkomen voor verwerking te stockeren. Ten slotte loopt hij ook meer risico op non-conformiteiten (materialen en verontreinigingen) in HMRP, waar uiteraard een stevig prijskaartje aan hangt. Vandaar de meerkost. Met het systeem wil men eigenlijk op termijn een natuurlijk prijsverschil laten ontstaan. Bedrijven die zich met andere woorden inzetten voor een zo selectief mogelijke sloop en die voldoen aan alle administratieve voorschriften, zullen de prijs voor het breken minder zien oplopen.  


Onderscheid tussen LMRP en HMRP

Er kunnen in totaal zeven stromen onderscheiden worden die als LMRP naar de breker kunnen:

 • Puin van sorteerinrichting met kwaliteitsborgingsysteem (met referentienummer)
 • Puin van selectieve sloop met Tracimat verwerkingstoelating
 • Puin van infrastructuurwerken met Tracimat verwerkingstoelating
 • Productieafval met overeenkomst tussen producent en breker
 • Stenen van uitzeving van grond die niet gereinigd moet worden en dus op een tussentijdse opslagplaats kan liggen die niet vergund is voor de afvalstoffenrubriek met verklaring van een erkende verwerker
 • Puin van natuursteenbewerking met overeenkomst tussen eigenaar en breker
 • Gewassen of gereinigd puin met kwaliteitborgingsysteem en externe certificatie volgens VLAREMA (bijvoorbeeld Copro reglement TRA17)

Alle andere stromen worden gezien als HMRP-puin en vragen om een andere, duurdere verwerking:

 • Puin van niet-selectieve sloop
 • Stenen van uitzeving van te reinigen gronden
 • Puin van verdachte oorsprong
 • Puin van brand
 • Puin van saneringen
 • Puin van gedwongen afvoer
 • Puin van landfill mining

Tekst en beeld Valérie Couplez

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: Eenheidsreglement , HMRP , LMRP , Puin , Tracimat

Recyclepro partners

Go4Circle_SV12987