Platform over de gehele recyclingstroom in België

NL | FR

Nieuws

Veilig verwijderen van asbest

6 maart 2019 Leestijd 6 minuten

Deel dit artikel

Zolang asbest in een gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Maar als losse asbestvezels worden ingeademd, lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Als gevolg van blootstelling aan asbest kunnen er verschillende asbestziekten ontstaan die zich pas tientallen jaren na de blootstelling openbaren. Daarom is het van belang dat er bij de verwijdering van asbest zeer zorgvuldig tewerk gegaan wordt. VAB, de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven, heeft een aantal richtlijnen opgesteld over het veilig omgaan met asbesthoudende producten.

Naargelang de aard en de toestand van de asbesthoudende producten, voorziet de reglementering in drie methoden om asbest te verwijderen. Wanneer het hechtgebonden asbestmaterialen (golfplaten, dakleien …) betreft in goede staat, kan iedereen die een specifieke opleiding heeft genoten ze verwijderen, zolang dat niet om complexe handelingen vraagt. Men spreekt over eenvoudige handelingen waarbij het risico op het vrijkomen van asbest zo beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezel per cm³ niet wordt overschreden. De andere methodes zijn voorbehouden voor erkende ondernemingen, net wegens het gevaar dat eraan verbonden is. Enerzijds kan men leidingasbest verwijderen met een couveuzezak. Anderzijds kan men gaan werken in een hermetisch afgesloten zone.

Analysis of the compounds of a dangerous asbestos roof - concept image with magnifying glass

Als losse asbestvezels worden ingeademd, lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes en kunnen er verschillende asbestziekten ontstaan die zich pas tientallen jaren na de blootstelling openbaren.

 

Verwijdering leidingasbest met couveuzezak

Deze methode kent enkel toepassing voor de verwijdering van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevatten. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. De totale diameter van de leiding (inclusief isolatie) mag ten hoogste 60 cm zijn. Verder moet de leiding enkelvoudig zijn, niet omgeven voor een harde mantel en makkelijk bereikbaar met een interne en externe maximale temperatuur van 30 °C. De isolatie mag ook nauwelijks beschadiging vertonen: er mogen weinig vezels zichtbaar zijn en kleine beschadigingen moeten nog met de kleefband kunnen worden gedicht. Uiteraard moet de couveuzezak ook rondom de leiding aangebracht kunnen worden.    

Als aan deze voorwaarden voldaan is, kan men de couveuzezak, in feite een T-vormige plastieken zak rond de buis aanbrengen. Er hangen twee handschoenen in om het stuk leiding vervolgens veilig te verwijderen. Let er wel op dat uw werknemers een passend ademhalingstoestel dragen dat filtreert met doelmatigheid P3. Laat minstens eenmaal per werkdag een representatieve persoonlijke meting en minstens een omgevingsmeting uitvoeren door een erkend laboratorium. Wanneer de concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht hoger is dan 0,01 vezels/cm³ dan dienen er maatregelen getroffen te worden.

Asbestos

Het doel van deze methode is erover te waken dat niemand buiten de zone aan asbestvezels wordt blootgesteld. Daarvoor moet men tot een afgesloten luchtdicht geheel komen.

 

Hermetisch afgesloten zone

Het doel van deze methode is erover te waken dat niemand buiten de zone aan asbestvezels wordt blootgesteld. Ze kent toepassing voor alle niet-hechtgebonden asbesttoepassingen en in bepaalde gevallen ook voor hechtgebonden asbest. Vooral de verwijdering kan gebeuren moet de ruimte eerst volledig ontruimd worden en indien er veel stof aanwezig is grondig gereinigd worden. Vervolgens wordt er plastiekfolie aangebracht om tot een afgesloten luchtdicht geheel te komen. Het moet kunnen weerstaan aan de onderdruk (met behulp van extractoren, -10 à -40 Pa, viermaal volume verversen per uur) die in de zone plaatsvindt. Alle naden en afsluitingen hebben een overlapping van minimaal 20 cm. De folie wordt ook dubbel geplaatst om te vermijden dat de asbestvezels zich naar een andere omgeving kunnen verplaatsen. Beide lagen moeten makkelijk van elkaar kunnen worden gescheiden. Een personeel- en materiaalsas moet zorgen voor een veilig betreden en verlaten van de werkzone. Zorg ervoor dat uw medewerkers over de juiste PBM’s beschikken: volgelaatsmasker met stoffilters P3, stofdichte wegwerpoverall met kap over de spin- en spanbanden van het masker, veiligheidsschoenen S5, handschoenen in functie van de werkmethode … Daarnaast moet er waterfiltering aanwezig zijn over een drietraps filtersysteem met toenemende filtercapaciteit van 100  tot 1 µ. Wanneer alle voorzien asbesttoepassingen verwijderd zijn, vindt nog een visuele inspectie plaats op de aanwezigheid van asbestafval en de netheid en droogheid. Het afval moet in zakken of big bags verzameld worden en voorzien zijn van de vereiste etikettering. Een erkend laboratorium staat in voor de vrijgave van de werkzone.  

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Kevin Desender

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het RecyclePro netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details