Unieke samenwerking bespaart 60 km per dag
01:39
20-09-2018

Unieke samenwerking bespaart 60 km per dag

Gouda kennen we van de kaas die ze er maken. Maar er is meer dan dat. Sinds juni is er een uniek experiment aan de gang in de sector van de afvalinzameling. Om hun duurzaamheidsambities waar te maken hebben Renewi en SUEZ er de handen in elkaar geslagen om de inzameling van bedrijfsafval (restafval, papier en karton) bij hun klanten gezamenlijk uit te voeren. Dat betekent dat de vuilniswagen 60 km minder per dag op de weg is, wat zorgt voor een flinke daling van de CO2-uitstoot en minder verkeersdrukte in de stad. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Unieke samenwerking bespaart 60 km per dagGouda toonde zich alvast enthousiast over de primeur die haar te beurt viel. Een dergelijke particulier initiatief draagt bij tot de duurzame uitstraling van de stad.

De Green Deal ZES (Green Deal Zero Emission Stadslogistiek) wil tegen 2025 alle stadskernen in Nederland emissievrij laten beleveren. Renewi en SUEZ willen daar met een uniek initiatief graag hun bijdrage in leveren. In Gouda halen beide partijen sedert juni gezamenlijk het bedrijfsafval bij hun klanten op. Dat moet leiden tot 60 km minder vervoersbewegingen per dag, goed voor een halvering van de uitstoot van schadelijke stoffen. Het proefproject loopt nog tot 1 december 2018 en zal dan geëvalueerd worden. Ze willen zo samenwerken aan de duurzaamheid in de binnenstad en invulling geven aan het engagement dat ze met de Green Deals ZES zijn aangegaan. Dat een dergelijk experiment mogelijk is, heeft alles te maken met de overtuiging die Renewi en SUEZ delen dat samenwerking een noodzakelijke voorwaarde is om als sector de CO2-emissies terug te schroeven.

Unieke samenwerking bespaart 60 km per dagHet is na afloop aan Renewi en Suez om te oordelen of er voldoende resultaat behaald is, of de samenwerking voldoende vlot is verlopen en of de informatie-uitwisseling en de inbedding in de IT-systemen optimaal kon plaatsvinden.

Optimale informatie-uitwisseling cruciaal
Gouda reageerde enthousiast op deze primeur! Een dergelijk particulier initiatief draagt bij tot de duurzame uitstraling van de stad. Dat voor het proefproject voor Gouda werd gekozen, is niet toevallig. De stad had net het juiste volume om als testcase te dienen. Bovendien hebben beide spelers er ongeveer een even grote klantenportefeuille, wat de operationele drempel een stuk lager maakte. Toch vroeg het om een grondige voorbereiding van beide partijen. In de eerste plaats moesten de bestaande routes geoptimaliseerd worden, met respect voor de huidige graad van dienstverlening en de inzamelfrequentie. Daarnaast was het zaak om de informatie-uitwisseling efficiënt te laten verlopen (welke adressen, welk type afval, gewicht opgehaalde container …). Om hun concurrentiekracht te vrijwaren en te werken volgens de GDPR– en de mededingingswetgeving wilden Renewi en SUEZ vanzelfsprekend enkel die informatie delen die strikt noodzakelijk is, maar wel op een zodanige manier dat ze eenvoudig in de operationele werking in te bedden was.

Unieke samenwerking bespaart 60 km per dag

Tekst Valérie Couplez    |    Beeld Renewi en Suez
Uitgelichte afbeelding: In Gouda halen beide partijen sedert juni gezamenlijk het bedrijfsafval bij hun klanten op. Dat moet leiden tot 60 km minder per dag, goed voor een halvering van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Lees meer over: Gouda , Green Deal ZES , Renewi , SUEZ

Recyclepro partners

Ondergrondse afvalinzameling maakt stad leefbaarderDe Pen