02:44
16-07-2018

Stedenbouwkundige handhaving neemt nieuwe start

Sedert 1 maart 2018 zijn nieuwe spelregels van toepassing in het kader van de handhaving van de ruimtelijke ordening, dit in navolging van het intussen gekende (en algemeen ingevoerde) Omgevingsvergunningsdecreet. De nieuwe handhavingsmogelijkheden wijzigen en vervangen het bestaande handhavingskader zoals gekend uit de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Het valt onmiddellijk op dat men de mosterd gehaald heeft bij reeds bestaande en gekende handhavingssystemen onder andere in het kader van het milieurecht (DABM). Het is dan ook een heel duidelijke keuze van de decreetgever om naar een compatibel mechanisme te komen, zonder echter één gemeenschappelijk kader te ontwikkelen.

Hoewel