01:56
19-10-2018

Secuur sloopwerk aan de Watersportbaan

Een markant gebouw is niet meer. Securex moest vaststellen dat het gebouw waarin zij zaten, niet meer voldeed aan de eisen van de huidige tijd. De hoofdzetel in Gent moet plaats maken voor nieuwbouw, die tegen december 2019 op dezelfde plek verrezen zal zijn. Securex Watersportbaan nam voor de sloopwerken Aclagro uit Wondelgem in de arm. Een kolfje naar de hand van het gespecialiseerde bedrijf, dat tal van uitdagingen wist om te zetten in succesverhalen. Aan het woord is Mario Verhaeghe, directeur der werken Bodemsanering en Afbraak, van Aclagro.

“Alvorens te starten met de machinale sloop van een gebouw is het steeds noodzakelijk het gebouw te ontmantelen, opdat alle niet-inerte delen zo goed als verwijderd zijn. Denk daarbij aan zaken zoals houten constructies, valse plafonds, losse inboedel. De selectieve verwijdering, afvoer en verwerking zijn volledig geschied conform de regelgeving van Tracimat”, opent Verhaeghe het gesprek

Geen weg meer terug, de sloop is begonnen. | Ook aan de veiligheid van de omgeving wordt gedacht.| Het statige gebouw valt ten prooi aan brute sloopkracht.

Asbest en Ytong
Ook het in het pand aanwezige asbest werd met deskundige knowhow door gespecialiseerde mensen van Aclagro verwijderd. “Zowel gebonden- als niet-gebonden asbesttoepassingen zijn hierbij aan bod gekomen. Een bijzonder aandachtspunt was de verwijdering van de Ytong binnenmuren. De betonnen buitenpanelen zaten namelijk verankerd aan de Ytong binnenmuren. Het is dan ook een noodzaak om de Ytong zoveel als kan selectief te scheiden van de inerte materialen. Ytong is namelijk een niet-steenachtige fractie die gescheiden dient te worden van de steenachtige inerte fracties, zoals betonpuin, metselwerk en natuursteen. Bij deze hebben we dan ook kleine sloopmachines moeten inzetten om de Ytong selectief te scheiden van de betonnen buitenpanelen.”

Risico op instorten ingeperkt
“Er bestond na het verwijderen van het Ytong een noodzaak om het gebouw tegen instorten te beschermen. Dat heeft Aclagro gedaan door het gebouw op verschillende plaatsen te schoren met windverbanden, opdat de stabiliteit van het skelet niet in het gedrang kwam. Pas daarna konden we aanvangen met de eigenlijke machinale sloop”, aldus Verhaeghe. De sloop is uitgevoerd met een lange giekkraan van 32 m. De inzet van dergelijke machine was noodzakelijk, omdat het gebouw 27 m hoog en onderkelderd was. De lange giekkraan werd tevens bijgestaan door meerdere sloopmachines, om het vallend puin zo snel mogelijk te crushen en aansluitend van de sloopwerf te evacueren. Welke machines zijn er ingezet? Verhaeghe: “Een 90 tons kraan, in combinatie met een 70 tons kraan, en verschillende 40 tons kranen. De machines waren allen uitgerust met een slooptool zoals een sorteergrijper, betonschaar, crusher, hamer …”

Bijna klaar voor de wedergeboorte van een nieuw gebouw.

Stabiele basis voor de sloopkranen
Een andere uitdaging bij de sloop was het feit dat het gebouw geheel onderkelderd was. “De kelderruimte moest steeds opgevuld worden met delen van het vallende puin, om zo een stabiele basis te creëren voor de sloopkranen, die dicht bij het gebouw moesten kunnen komen om een veilige slooptechniek te kunnen verzekeren.”

Uitvoeringsperiode
De grootste uitdaging was toch de korte uitvoeringsperiode. Verhaeghe schetst: “Hierbij mogen we toch fier zijn dat wij deze sloop, samen met ons gespecialiseerd personeel en de opdrachtgever, binnen de vooropgestelde termijn hebben kunnen realiseren.”

Toekomst
Het nieuwe gebouw van Securex dat op dezelfde plek komt, zal een passiefbouw worden van 8.700 m² groot, goed voor het huisvesten van 400 personeelsleden. Er is een parking voorzien voor 200 auto’s en 150 fietsen.      

Tekst Jan Mol    |    Beeld Aclagro
Uitgelichte afbeelding:
Omdat het gebouw onderkelderd is wordt puin ingezet om een stabiele basis voor de machines te creëren.

Lees meer over: Aclagro , Asbest , Securex , Ytong

Recyclepro partners

Go4circleKW Supply