00:41
18-09-2019

OVAM en go4circle bundelden hun gezamenlijke voorstellen voor de legislatuur van 2019-2024

Vlaanderen is top in afvalbeheer, en die positie willen we ook doortrekken naar bodem- en materialenbeheer. Om die ambitie kracht bij te zetten, hebben OVAM en go4circle samen een aantal concrete voorstellen onder de aandacht gebracht van de regeringsonderhandelaars.

De Vlaamse economie is dankzij het rigoureuze Vlaamse milieubeleid en de dagelijkse inzet van duizenden private ondernemingen en overheidsinstanties wereldwijd koploper in afvalstoffenbeheer. In de strijd tegen de klimaatverandering is het sluiten van materialen- en bodemkringlopen essentieel om de opstap naar een circulaire economie te kunnen realiseren. Bovendien worden via de Europese regelgeving tal van doelstellingen inzake het afvalbeleid de komende jaren aangescherpt.

Voorstellen voor verdere ontwikkeling

Willen we in Vlaanderen, en bij uitbreiding in België en Europa, beschikken over een performant beheer van afval, materialen en bodem en willen we hierrond verder onze economische activiteiten ontwikkelen om ook in de toekomst een toonaangevende regio te blijven, dan zijn er de komende legislatuur een aantal concrete beleidsinitiatieven nodig. Go4circle en OVAM hebben daarom een aantal concrete voorstellen voor de legislatuur 2019-2024 onder de aandacht gebracht van de regeringsonderhandelaars, zodat we samen belangrijke stappen voorwaarts kunnen zetten naar een properder en meer circulair Vlaanderen. De gezamenlijke voorstellen zijn te verkrijgen via het secretariaat van de federatie.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: afvalbeheer , Go4Circle , Ontwikkeling , OVAM

Recyclepro partners

Plastic Bag Underwater on Coral Reef