NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom in België
Nieuwe regels voor grondverzet

Nieuwe regels voor grondverzet

Sinds april is er een nieuwe regelgeving in voege gegaan rond grondverzet. Na meer dan tien jaar Vlarebo IV, is nu gepoogd om de resterende pijnpunten weg te werken, hiaten in te vullen en enkele praktische zaken beter te regelen. Kortom, de regels zijn op basis van de praktijkervaring gefinetuned en gaan nu een stapje verder om de regelgevende bakens uit te zetten voor de komende jaren. In dit artikel bespreken we samen met Kristel Lauryssen van Antea Group de voornaamste wijzigingen.

U wilt uw terrein ophogen? U bouwt een huis? U ruimt een gracht? Bij al deze werken komen bodemmaterialen vrij, om ter plaatse te hergebruiken of om af te voeren naar een ander terrein. De regels van het grondverzet leggen vast hoe er met die uitgegraven bodem moet worden omgegaan. Ze gelden zowel voor particulieren als voor bedrijven en zijn ondergebracht in Vlarebo. De regelgeving kwam er om te vermijden dat verontreinigde bodem opnieuw gebruikt zou worden. “Met de aanpassingen wil men nu verdere stappen zetten om achterpoortjes in de praktijk te sluiten, zodat er een versterkte handhaving ontstaat op het terrein. Daarnaast wil men een gelijk speelveld voor alle bodemmaterialen creëren dat garant staat voor een verhoogde traceerbaarheid en een betere kwaliteitsborging”, vat Kristel Lauryssen, senior adviseur bij Antea Group, de noodzaak aan nieuwe regels samen. Hieronder vatten we de voornaamste wijzigingen voor u samen.

Alle materialen in technisch verslag

Het technisch verslag dat moet opgemaakt worden door een bodemsaneringsdeskundige krijgt uitbreiding in Vlarebo V en spreekt zich voortaan uit over alle uit te graven, te baggeren of te ruimen materialen. Lauryssen: “Het gaat dus verder dan louter grondstromen. Onder bodemmaterialen vallen uitgegraven bodem, baggerspecie, ruimingsspecie, grondbrij en betonietslib. Vroeger vielen deze laatste vier onder Vlarema, nu zijn ze ingekanteld binnen Vlarebo. Door deze aanpassing hoeven bouwheren en aannemers geen dubbele set van regels meer te volgen, wat het in de praktijk toch wat aangenamer werken moet maken.” De ontginning en de winning van minerale delfstoffen, het terugstorten van specie in waterloop/zee of bergen van specie in onderwatercellen en zandige materialen blijven vooralsnog buiten beschouwing van de grondverzetregels.

Meldingsplicht

Daarenboven geldt er nu sowieso een meldingsplicht voor wie deze grondstromen dan wil afvoeren, ongeacht of ze nu voor hergebruik zijn bedoeld of niet, ongeacht het volume. Deze verplichte melding moet de uitvoerder, de vervoerder en de inrichting voor de opslag van bodemmaterialen vermelden. “Vroeger was er een uitzonderingsregel voor volumes van minder dan 250 m³. Nu niet meer. Elke vrachtwagen met grond die over Vlaamse wegen rijdt moet over de correcte meldingsdocumenten beschikken. Dit is een van de maatregelen om de traceerbaarheid van bodemmaterialen te versterken. Daarom geldt voortaan ook de verplichting van een gesloten volumebalans. Door de volumes van elke stroom te registreren is er minder ruimte om nog een loopje te nemen met de regels”, aldus Lauryssen.

Leidraad voor asbest

De nieuwe grondverzetregels poneren ten slotte ook een leidraad om met asbest om te gaan. “Bedrijven actief in grondverzet komen vaak in aanraking met asbest. De leidraad stipuleert hoe er met verdachte grond moet worden omgegaan. Asbest moet eigenlijk voorafgaandelijk in beeld gebracht worden zodat er gepaste maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid, zowel voor de eigen medewerkers als voor de omgeving te garanderen.” Lauryssen is positief over de nieuwe regels. “Er is invulling gegeven aan heel wat problemen die in de praktijk voorkwamen. Heel wat zaken die nu decretaal zijn vastgelegd gebeurden al zo, maar de verankering zorgt voor een comfortabel gevoel. Het is nu afwachten wat de grondverzetregeling voor Wallonië, die in het najaar verwacht wordt zal brengen. Naar verwachting zal daar ook dezelfde traceerbaarheidsprocedure gehanteerd worden. In Brussel geldt een code van goede praktijk voor het gebruik van gronden en granulaten. Daar wordt ook met een technisch verslag gewerkt.”

Voor een uitgebreid overzicht van de nieuwe regelgeving, kan u terecht op de website van de OVAM waar de verschillende codes en standaardprocedures vermeld staan: www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen-vakinformatie.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details