Galloo regelgeving recycling

Het slopen van schepen moet gebeuren met respect voor mens en milieu.

02:01
07-12-2018

Nieuwe regelgeving moet paal en perk stellen aan sloopstranden

Op uiterlijk 31 december 2018 treedt de Verordening Scheepsrecycling EU1257/2013 in werking. Hiermee verplicht Europa bedrijven en scheepseigenaren om zeeschepen op een veilig en milieuverantwoorde manier te slopen. Alle zeeschepen van meer dan 500 GT moeten voortaan door een erkende scheepsrecyclage-inrichting worden gesloopt. Hiermee wil men een halt toeroepen aan de praktijk waarbij Europese schepen op een sloopstrand in Azië belanden.

Galloo regelgeving recycling

Galloo kan 98% van een schip weer een nuttige bestemming geven.

Tot voor kort moesten schepen die aan het einde van hun leven waren zich aan de EVOA-procedures houden. Daarin wordt gesteld dat gevaarlijk afval niet zomaar naar niet-OESO-landen mocht vertrekken. Op het terrein was daar echter weinig van te merken. Peter Wyntin, head of shiprecycling bij Galloo legt uit waarom er een nieuwe regelgeving nodig was. Galloo heeft recht van spreken. Op zijn scheepsafbraakwerf in Gent worden al meer dan 75 jaar schepen ontmanteld. Gemiddeld zijn dat er ongeveer veertig per jaar, goed voor 30.000 ton staal. Van elk schip krijgt meer dan 98% een nuttige bestemming. “EVOA was niet specifiek op de leest van scheepsrecyclage gestoeld, waardoor rederijen en scheepseigenaren het iets makkelijker naast zich neer durfden leggen. Bovendien waren de controle en de handhaving de verantwoordelijkheid van de lidstaten, maar bleven ze helaas te vaak dode letter. Enkel Nederland toonde zich een goede leerling en heeft een aantal eigenaars veroordeeld. Maar de praktijk van schepen naar een sloopstrand in Azië brengen is schering en inslag.”   

Galloo regelgeving recycling

De basis van de nieuwe wetgeving is dat zeeschepen van meer dan 500 GT voortaan enkel nog in een erkende scheepsrecyclage-inrichting terecht kunnen.

 

Nieuwe wind doorheen de sector
Europa wil daar nu met een specifieke verordening voor schepen paal en perk aan stellen. “Een stap in de juiste richting”, vindt Wyntin. “Als grootste Europese werf kijken wij al jaren met lede ogen toe hoe schepen illegaal uit Europa vertrekken. We hopen dat de nieuwe spelregels voor een nieuwe wind doorheen de sector kunnen zorgen. Ze gaan in elk geval ver genoeg om het gros van de markt af te dekken.” Wyntin roept wel op tot meer controle om echt voor die omwenteling te zorgen. “De basis van de wetgeving is dat zeeschepen van meer dan 500 GT voortaan enkel nog in een erkende scheepsrecyclage-inrichting terecht kunnen. We moeten erover waken dat ze daar werkelijk belanden. Momenteel zijn er binnen Europa zo een twintigtal vergund. De bedoeling is dat er voor het einde van het jaar nog een aantal bijkomen: één in Amerika, twee in Turkije en drie extra in Europa. Daarmee zullen we uitkomen op een capaciteit van 1,7 miljoen ton, meer dan voldoende om de noden af te dekken.”

Galloo regelgeving recycling

Om een erkenning te krijgen, moeten werven voldoen aan de Europese shiprecycling regulation.

 

Waken over erkenningslijst
Om een erkenning te krijgen, moeten werven voldoen aan de Europese ship-recycling regulation. Deze veertig pagina’s tellende handleiding beschrijft hoe scheepswerven moeten omgaan met afvalproducten, personeel, milieu … Galloo mocht zich één van de eerste scheepssloperijen noemen die op de lijst prijkte. Het zette daarmee België definitief op de kaart in duurzame scheepsrecyclage. Wyntin heeft wel bedenkingen bij een groot aantal van de nieuwe aanvragen voor erkenningen die zijn ingediend. “Momenteel staan er 26 niet-EU sites op de wachtlijst, waaronder ook een aantal van de sloopstranden die we net willen vermijden. Het is vooralsnog koffiedik kijken hoe Europa daar mee zal omgaan. Wij gaan heel ver in het recycleren met respect voor mens en milieu en het streven naar een zo hoog mogelijke recyclagegraad. Dat is op die stranden niet altijd het geval. We hopen daarom dat de lijst voorlopig dezelfde blijft.”      

   

Tekst: Valérie Couplez
Beeld: Galloo

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Recyclepro partners

Asbestos 2018dinosaurus-1800s-tijdens-montage-kopieren