Galloo regelgeving recycling

Het slopen van schepen moet gebeuren met respect voor mens en milieu.

02:01
07-12-2018

Nieuwe regelgeving moet paal en perk stellen aan sloopstranden

Op uiterlijk 31 december 2018 treedt de Verordening Scheepsrecycling EU1257/2013 in werking. Hiermee verplicht Europa bedrijven en scheepseigenaren om zeeschepen op een veilig en milieuverantwoorde manier te slopen. Alle zeeschepen van meer dan 500 GT moeten voortaan door een erkende scheepsrecyclage-inrichting worden gesloopt. Hiermee wil men een halt toeroepen aan de praktijk waarbij Europese schepen op een sloopstrand in Azië belanden.

Galloo regelgeving recycling

Galloo kan 98% van een schip weer een nuttige bestemming geven.

Tot voor kort moesten schepen die aan het einde van hun leven waren zich aan de EVOA-procedures houden. Daarin wordt gesteld dat gevaarlijk afval

Tekst: Valérie Couplez
Beeld: Galloo

Recyclepro partners

Asbestos 2018dinosaurus-1800s-tijdens-montage-kopieren