Big alone tree in the garbage . Tree of life.

Big alone tree in the garbage . Tree of life.

01:53
14-11-2018

Nieuwe lijst met best beschikbare technieken en emissiewaarden voor afvalverwerking

In oktober heeft Europa een nieuwe versie van de (B)REF gepubliceerd. Deze studie uitgevoerd door het EIPPCB-bureau van het onderzoekscentrum IPTS in Sevilla geeft per bedrijfstak aan wat de best beschikbare technieken zien en welke milieuprestaties haalbaar zijn op vlak van emissies. De vorige versie dateerde al uit 2010.

De originele BREF (referentie document over de best beschikbare technieken) is er gekomen in 2006 het kader van de implementatie van de Industriële Emissies Richtlijn. Omdat technologie echter niet stilstaat en er steeds betere manieren gevonden worden om met afval en emissies om te gaan, werd in 2013 begonnen met de review van de bestaande tekst. Deze review is onder meer het werk van het European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau. Maar ook EuRIC (European Recycling Industries’ Confederation), FEAD (European Federation of Waste Management and Environmental Services) hadden er hun hand in. Omdat de samenstelling van afval enorm varieert net als de potentiële componenten die erin aanwezig kunnen is het zeer moeilijk om algemene emissiewaarden te deduceren. Elke site maakt immers gebruik van een verschillende combinatie van bewerkingen en materialen. Om een duidelijk overzicht te krijgen, maakt het document een onderscheid tussen vier domeinen waaraan elk een hoofdstuk is gewijd: processen en technieken die wijd verspreid zijn in afvalverwerking, mechanische afvalbehandeling, biologische afvalbehandeling en fysico-chemische afvalbehandeling. Er wordt telkens overwogen welke technieken het beste geplaatst zijn om emissies te vermijden of, indien niet mogelijk, te reduceren.

Zelfde werkwijze voor elke sector
Er werd telkens op dezelfde manier tewerk gegaan. Eerst werd gekeken wat de voornaamste pijnpunten waren voor een specifieke afvalverwerkingsector. Vervolgens werden de technieken die het meest relevant zijn om hierop een antwoord te bieden onderzocht. In een derde fase werden de best mogelijke prestatieniveaus vastgelegd, op basis van beschikbare data in Europa en wereldwijd. Er werd ook gekeken onder welke omstandigheden men tot deze prestaties kan komen, waarbij onder andere werd rekening gehouden met de kosten, de crossmediale effecten en de belangrijkste drijfveren in de implementatie van deze technieken. Ten slotte werden de best beschikbare technieken (BAT) geselecteerd, met bijhorende emissiewaarden en bijhorende controle voor de specifieke sector. Wanneer er voldoende economische gegevens rond bekend zijn, knoopt het document hier ook een indicatie van de omvang van de kosten en de voordelen aan vast.

Veertien sites uit België
In totaal namen er 338 sites verspreid over Europa deel aan het onderzoek. Voor België waren dat er veertien, goed voor een aandeel van 4% in de gegevensinzameling. Alle sites samen waren goed voor 483 emissiepunten, waarvan er 19% te maken hadden met mechanische afvalbehandeling, 36% met biologische afvalbehandeling en 40% met fysico-chemische afvalbehandeling. De overige 5% had te maken met algemene bewerkingsprocessen zoals tijdelijke opslag, herverpakken en mengen en mixen. Er worden een aantal algemene voorstellen gedaan om de performantie te verbeteren. Zo wordt er onder meer een Environmental management system (EMS) naar voren geschoven om uitbaters van installaties een tool te geven om milieuproblemen systematisch en aantoonbaar aan te pakken. Een tweede voorstel is het gebruik van een stroominventaris om inzicht te krijgen over de hoeveelheid afvalwater en afvalgas. Ten slotte moet men inzetten op meer gekwalificeerd personeel in de verwerkingsinstallatie. Voor de gedetailleerde info per bewerking, kan u het beste het volledige document raadplegen.

Tekst en beeld Valérie Couplez
Uitgelichte afbeelding: 
Omdat technologie echter niet stilstaat en er steeds betere manieren gevonden worden om met afval en emissies om te gaan,  werd in 2013 begonnen met de review van de bestaande tekst.

Lees meer over: (B)REF , EIPPCB-bureau , IPTS

Recyclepro partners

IMG_0841De Pen