biostoomcentrale
02:32
30-03-2017

Nieuwe biostoomcentrale moet hart van energiehub worden

Met de bouw van een biostoomcentrale en de creatie van een energiehub in Beringen, moet Limburg klaar zijn voor de toekomst. Dat is alvast de ambitie van Bionerga en Limburg.net die al tien jaar samenwerken om afval om te zetten in groene energie. De biostoomcentrale zou vanaf 2019 operationeel moeten zijn en via een warmtenet nabijgelegen bedrijven voorzien van groene warmte. De ambitie reikt evenwel nog verder: er komt ook een onderzoek naar hoe de geproduceerde energie kan worden opgeslagen.

Bionerga staat in voor de verwerking van het huishoudelijk afval van de provincie Limburg. Jaarlijks gaat dat om 120.000 restafval en 150.000 ton organisch afval. Het organisch afval wordt gecomposteerd op vijf verschillende locaties in Limburg. Momenteel wordt twee derde van het restafval in de verbrandingsinstallatie van Bionerga in Houthalen omgezet in warmte en energie. Daar moet binnenkort evenwel verandering in komen.

Hogere capaciteit
Algemeen directeur Philip Peeters geeft tekst en uitleg: “De installatie in Houthalen is al sinds 1984 operationeel en zit zowat aan zijn limieten. Het industrieterrein daar liet evenwel geen ruimte voor uitbreiding toe. Daarom zijn we enkele jaren geleden beginnen uitkijken naar een nieuwe site. Ravenhout in Beringen voldeed aan al onze wensen. Allereerst kunnen we een centrale bouwen met een hogere capaciteit dan de oude (200.000 ton). Ten tweede liggen er mogelijkheden voor andere bedrijven om zich hier te vestigen. We willen niet zomaar een nieuwe verbrandingsinstallatie bouwen, maar er voor zorgen dat het afval op een betere, innovatievere manier kan verwerkt worden dan vandaag al het geval is.”

Daarom heeft Bionerga de ambitie om op het terrein in Beringen een energiehub te creëren. “Er bestaat al een samenwerkingsakkoord met Borealis voor de afname van stoom om in hun warmtebehoefte te voorzien, maar er is nog voldoende potentieel voor bijkomende initiatieven. Bedrijven die nood hebben aan proceswarmte zijn hier dus zeer welkom. We willen alle warmte en elektriciteit lokaal kunnen benutten. Onze biostoomcentrale zal ook inzetten op het opslaan van energie in waterstof. We willen een fundamenteel onderdeel van de toekomst zijn.”

Minder dan 1% impact op milieu
Toch was het geen evidentie om dit project van de grond te krijgen. Peeters: “Het verkrijgen van een vergunning was een lijdensweg. Nochtans kunnen we een uitstekend rapport voorleggen. De milieu-effecten zijn verwaarloosbaar klein: minder dan 1% impact. Ter vergelijking, het verkeer scoort 30% en kachels zelfs 40%. De technieken die we toepassen, hebben stuk voor stuk hun waarde al in de praktijk bewezen. De verplichtingen rond luchtemissies zijn de strengste van de hele sector. Maar toch is onze installatie die van afval groene energie kan maken, blijkbaar minder wenselijk.”

“Door de beroepsprocedure bij de Raad van State die enkel over procedure spreekt en niet eens over de inhoud van de zaak, kan één burger het hele project gegijzeld houden gedurende drie à vier jaar. Het is moeilijk vechten tegen de publieke opinie rond afval en de NIMBY-mentaliteit (not in my backyard). Toch proberen we het imago van onze sector op te poetsen. Door zo open mogelijk te zijn, willen we afval helpen sexy maken. Onze nieuwe centrale zal ook ontworpen worden vanuit het oogpunt van bezoekers. We willen hen de ogen openen over hoeveel afval we met zijn allen produceren en hoeveel moois we ermee doen.”

Vijf fracties in één afvalophaling
Ook op kleinere schaal heeft Bionerga een project lopen voor de verbetering van afvalverwerking. In Lommel wordt momenteel het Optimo-project uitgevoerd. Hierbij worden vijf verschillende fracties afval (restafval, pmd, groen, gemengde kunststoffen en textiel en lederwaren) in vijf verschillend gekleurde zakken elke veertien dagen met één inzamelwagen opgehaald. Het afval kan na afloop dan via optische scheiding op basis van kleuren naar verschillende recyclingtoepassingen vertrekken.

biostoomcentrale
Beeld van hoe de nieuwe biostoomcentrale er moet gaan uitzien.

“Deze aanpak heeft een groot potentieel voor kleinere fracties”, verduidelijkt Peeters. “Voor aparte rondes zou de logistieke kost te zwaar doorwegen. Door alles in één keer op te halen, open je mogelijkheden voor nog specifiekere recyclering, terwijl de hoeveelheid afval dezelfde blijft. In dit project willen we in eerste instantie de reactie van de consument peilen. Daarnaast onderzoeken we welke technische aanpassingen dit zou vragen aan bijvoorbeeld de vrachtwagens. Daar is het een evenwicht zoeken tussen voldoende laadcapaciteit enerzijds en anderzijds de ergonomie van de operator en de reductie van de breukpercentages bij de zakken.”

Het project startte in april 2016 en oogstte heel wat positieve reacties in Lommel. Opvallend was dat er veel textiel werd opgehaald, waardoor dat een tweede leven kan krijgen. Het is nog wachten op de analyse van de ingezamelde fracties om te zien of het project verder kan uitgerold worden.

biostoomcentrale

Tekst: Valérie Couplez    Beeld: Bionerga

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Recyclepro partners

Workmo vloerschalenSUEZ