“Wij zetten afval, plantaardig en dierlijk, om in biogas. Als er zich echter 1 grammetje dierlijk afval tussen bevindt, dan wordt de hele batch als mest beschouwd.”

“Wij zetten afval, plantaardig en dierlijk, om in biogas. Als er zich echter 1 grammetje dierlijk afval tussen bevindt, dan wordt de hele batch als mest beschouwd.”

02:17
18-12-2018

Nieuw wetgevend kader nodig om vergistingssector te helpen ontplooiien

Vergisting is een complexe sector die meer dan alleen maar energie beslaat. Toch zal hij in de niet eens zo verre toekomst een cruciale rol opnemen in hernieuwbare energie. Biomassa vergisten biedt immers het voordeel van continuïteit ten opzichte van wind en zon. Als we daar in Vlaanderen morgen een voortrekkersrol in willen opnemen, dan is het zaak om vandaag een langetermijnvisie te ontwikkelen die de sector alle kansen voor ontplooiing geeft.

Biomethaan is een win-winverhaal, want het biedt een duurzaam en CO2-arm alternatief, zonder dat de bestaande infrastructuur om aanpassingen vraagt.

Biomethaan is een win-winverhaal, want het biedt een duurzaam en CO2-arm alternatief, zonder dat de bestaande infrastructuur om aanpassingen vraagt.

 

Er dreigt deze winter een energietekort. Raar maar waar zitten er op de lijnen die ELIA wil afschakelen ook een aantal biogascentrales, die net voor extra energie kunnen zorgen. Het toont dat de sector voorlopig onbekend en onbemind blijft. Daar wil Febiga voorzitter Tore Content verandering in brengen. Verandering die broodnodig is willen we tegen 2050 ontwaken in een gedecarboniseerde maatschappij. “Biogas zal een belangrijk deel gaan uitmaken van de energiepuzzel, omdat het op wind en zon het voordeel van de continuïteit heeft. Als we vergisting alle kansen willen geven dat moeten we het in meer dan stroom alleen laten uitmonden. Het zou immers ook een groen gas kunnen zijn, mocht de overheid dat toestaan. Biomethaan is een win-winverhaal, want het biedt een duurzaam en CO2-arm alternatief, zonder dat de bestaande infrastructuur om aanpassingen vraagt. Voor de chemische industrie kan het een bouwsteen voor materialen worden. Voor de vergistingssector zelf zal het in een tijdperk van slimme meters nog meer flexibiliteit creëren. Bij stroomoverschot produceren de centrales dan groen gas met een label dat garantie heeft over de oorsprong. Bij stroomtekort kunnen ze dan zorgen voor het omzetten van het gas in stroom.”

Bij stroomoverschot produceren de centrales dan groen gas met een label dat garantie heeft over de oorsprong. Bij stroomtekort kunnen ze dan zorgen voor het omzetten van het gas in stroom.

Bij stroomoverschot produceren de centrales dan groen gas met een label dat garantie heeft over de oorsprong. Bij stroomtekort kunnen ze dan zorgen voor het omzetten van het gas in stroom.

 

Jaarlijkse verhoging quota
Om dit alles mogelijk te maken en de sector vanaf 2030 exponentieel te laten groeien, moet er vandaag dus gesleuteld worden aan een nieuw wettelijk kader. “De uitdaging daarin is dat vergisting verschillende domeinen en dus verschillende kabinetten bestrijkt: landbouw, energie en innovatie. De biogasindustrie levert ook bijdragen aan de verwerking van mest tot hernieuwbare materialen, aan de circulaire economie, aan koolstofvoorraden in de bodem”, geeft Content aan. “Bovendien is het een zeer complexe materie die echt om een langetermijnvisie vraagt. “We willen daarom zien dat de overheid jaarlijks de quota voor de sector verhoogt. Dat is de enige manier om een gegarandeerde marktwerking te krijgen van het certificatensysteem en het principe ‘de vervuiler betaalt’ in ere te houden.” Dat laatste moet ook de federale overheid doen volgens Content door het invoeren van een koolstoftaks voor fossiele energieverbruikers. “Om een volwaardig beleid in hernieuwbare energie uit te bouwen, kan je niet verwachten dat de sector alle investeringen draagt. Haal daarom de middelen bij hardnekkige vervuilers en gebruik ze om hernieuwbare energie verder te ontwikkelen. Zo creëer je tegelijkertijd een grotere afzetmarkt voor milieuvriendelijkere alternatieven.”

Mest tot aan de lippen
Ten slotte moet er ook op het Europees niveau aan de boom geschud worden. Content: “Vandaag is er een mestoverschotprobleem in Vlaanderen. De vergistingssector krijgt een deel van de beschuldigende vinger, maar dat is niet geheel terecht. Wij zetten afval, plantaardig en dierlijk, om in biogas. Als er zich echter 1 grammetje dierlijk afval tussen bevindt, dan wordt de hele batch als mest beschouwd. Op die manier hebben wij als sector juridisch gezien geen uitweg voor het digestaat. Door dit puur administratieve mechanisme aan te pakken, zou de sector al heel wat ademruimte krijgen. Nu staat het digestaat ons bij wijze van spreken aan de lippen.” Toch kan ook het digestaat nog zeer waardevolle toepassingen krijgen, onder meer als alternatief voor kunstmest. “Op voorwaarde dat Europa resoluut de kaart van ‘safe manure’ trekt. Er zijn al een aantal voorzichtige stappen in die richting, maar er zal nog meer moeten gebeuren om kunstmest tegen 2050 volledig te vervangen”, besluit Content.      

Tekst: Valérie Couplez
Beeld: Febiga

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: Biomassa , FEBIGA , Vergisting , Wetgeving

Recyclepro partners

Schmitt Recycling in Fulda is een kleiner kmo-verwijderingsbedrijf met circa dertig medewerkers.De verwerking van organisch biologisch afval (OBA) in vergistingsinstallaties blijft sterk toenemen en bedroeg ongeveer 1,4 miljoen ton in 2017.