Platform over de gehele recyclingstroom in België

NL | FR

Sloop & Schroot

Naar een betere traceerbaarheid van voertuigen

3 september 2019 Leestijd 6 minuten

Deel dit artikel

Recyclagebedrijven hebben hard geïnvesteerd om de recyclagegraad van wagens op te trekken. Vandaag kan men voor 95% van het aanwezige materiaal een nuttige nieuwe toepassing vinden. Nog te weinig autowrakken vinden hun weg naar een erkend centrum voor depollutie. In 2018 ging het om slechts 142.000 wagens. Ter vergelijking, de inschrijvingen van nieuwe voertuigen lagen in 2017 op 550.000 wagens. Daarmee scoort België zeer slecht in Europa. Coberec vraagt de Belgische overheid dan ook om de tracering van alle stappen tussen de voorinschrijving en het einde leven van een voertuig dringend wettelijk te regelen.

De Europese richtlijn 2000/53/EG verplicht lidstaten om alle afgedankte voertuigen in te zamelen. Autowrakken moeten terechtkomen in erkende centra voor depollutie, waar dan de nodige materialen op een correcte manier kunnen worden gerecupereerd. België is een van de beste leerlingen in de Europese klas als het gaat over de recyclagecijfers van de erkende centra betreft. Deze performante machine draait echter grotendeels leeg. In 2010 eindigden nog 175.000 wrakken in een erkend centrum. Vorig jaar waren dat er nog slechts 142.000. Wat is er aan de hand? “Als we zelfs nog maar uitgaan van een gelijk wagenpark, dan verdwijnen er jaarlijks zo’n 530.000 auto’s van de Belgische markt (533.000 nieuwe inschrijvingen in 2017). Hoeveel er daarvan definitief afgedankt worden en hoeveel geëxporteerd als tweedehands wagen is wegens falende DIV onbekend. Wij schatten dat er een potentieel van 200.000 à 250.000 aan wrakken is voor erkende centra.”

20140326_3211a-20x30-kopieren

Jaarlijks verdwijnen zo’n 530.000 auto’s van de Belgische markt. Hoeveel er daarvan definitief worden afgedankt en hoeveel geëxporteerd als tweedehands wagen is wegens falende DIV onbekend.

 

Geen zicht op illegaal dumpen of export

Dat onbenutte potentieel is doodzonde. Niet alleen omdat meer milieuvervuilende wagens zo blijven rondrijden. Maar ook omdat de sector zwaar geïnvesteerd heeft in Post-Shredder Technologie om een recyclagegraad van 95% te kunnen bereiken. “Dat er onvoldoende wrakken in die gesofisticeerde machines gaan heeft ook financiële consequenties”, waarschuwt Vermoesen. “De ontwikkeling van onze bedrijven wordt geremd.” De milieubeleidsovereenkomst wrakken stelt nochtans dat DIV de wrakken moet traceren gedurende de volledige levensloop. “Wanneer vandaag een particulier zijn wagen verkoopt aan een professioneel is DIV elk spoor bijster. Men heeft er geen zicht meer op of de wagen illegaal gedumpt of geëxporteerd wordt of welke eigenaar men hierover moet aanspreken.” Toch bestaan er al oplossingen die werken. In Nederland bijvoorbeeld moet de laatste eigenaar zijn rijtaks blijven betalen tot hij een Certificaat van Vernietiging heeft gekregen van een erkend centrum. In Tsjechië loopt de verzekering door tot er een dergelijke certificaat is, waarbij de verzekeraars de tracering organiseren.

Tracering nodig gedurende hele levensloop

Uit analyses van OVAM met alle stakeholders is gebleken dat regionale overheden geen afdoende verdere maatregelen kunnen treffen zolang de traceerbaarheid van voertuigen niet gerealiseerd is. Wat houdt de DIV dan tegen? “Er zijn twee regelgevingen die spelen. Enerzijds is er de wet van 19 mei 2010 over de oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen. Anderzijds is er een Koninklijk Besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet op de kruispuntbank van de voertuigen over (pre)registraties. Wat ontbreekt is een tweede Koninklijk Besluit dat de registratie van de eigendomsoverdracht moet regelen en de andere tussenstappen tussen voorinschrijving en einde leven. Een even goed alternatief zou zijn dat de tracering gebeurt binnen een privaat, zelf-financierend systeem zoals CAR-PASS. De sector smeekt dat de overheid eindelijk de keuze maakt. Of ze doet het zelf, of ze laat dit in handen van de private sector.” Een tweede broodnodige maatregel is volgens Coberec dat elk voertuig voor export voorafgaandelijk een technische keuring moet ondergaan. Vermoesen: “Om na te gaan of het geen ‘undercover’ illegale export van afvalstoffen is. Dergelijke plicht bestaat reeds in Oostenrijk en sinds juli 2018 ook in Italië. Van een ei in een supermarkt kunnen we nagaan van welke kip het komt. Maar dat we dat anno 2019 van een voertuig dat een uniek nummer draagt en waarvan elke kilometer geregistreerd is niet kunnen, is te gek voor woorden.”  

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Kevin Desender

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het RecyclePro netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details