NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom in België

Maximaal inzetten op het duurzaam gebruik van de bodem

Een duurzaam beheer van bodemfuncties is cruciaal om aan de evolutie van de grondbehoeften in onze steeds veranderende leefwereld te voldoen. Antea Group wil met en voor de klant maximaal inzetten op het duurzaam gebruik van de bodem. Duurzaam gebruik is voor Antea Group meer dan louter het behoud van de milieuhygiënische kwaliteit. Het betekent ook oog hebben voor het behoud van bodemfuncties of het benutten van ecosysteemdiensten die uitgegraven bodemmaterialen nog kunnen leveren. Op deze manier wil Antea Group bijdragen aan de ontwikkeling van leefbare steden, aan de klimaatadaptatie en aan de strijd tegen het verlies van biodiversiteit.

Een recent project dat Antea Group realiseerde in Zellik, onderstreept de toegevoegde waarde die het nastreeft. Het ging om een braakliggend terrein waar een projectontwikkelaar appartementen en een ondergrondse parking op wil bouwen. Het terrein had echter jaren dienst gedaan als bedrijfsterrein, waarbij het bedrijfsterrein verschillende meters was opgehoogd. Dat het al dateerde van voor de grondverzetregeling van kracht was, deed de projectontwikkelaar vrezen dat er zich bodemvreemde materialen in de ophoging zouden kunnen bevinden. Antea Group kreeg een warme aanbeveling van een van de huisjuristen, maar werd ook aangeraden door een collega voor wie het bedrijf een project rond asbest heel professioneel had aangepakt. “De uitdaging van dit project zat hem niet zozeer in de oppervlakte van het terrein, 7.000 m² ongeveer, maar wel in de hoogte van de ophoging. We moesten 7 m diep gaan voor het gebouw, wat heel wat materiaal naar boven brengt. Daarenboven kwamen er verschillende disciplines samen”, opent contract manager Kurt Bouckenooghe.

Maximaal hergebruiken bodem

Het begon met het graven van proefsleuven om bodemvreemde materialen te detecteren waarin boringen voor het grondverzet werden uitgevoerd vervangen door Voor het grondverzet zijn ook diepe boringen uitgevoerd.Bouckenooghe: “Alles wat in de bodem werd teruggevonden werd neergeschreven in het Technisch Verslag. Omdat we onze vinger aan de pols houden van technische maar ook wetgevende ontwikkelingen, hebben we reeds de principes van de nieuwe regelgeving rond grondverzet toegepast. Op die manier helpen we het project van onze klant future proof te maken. De proefsleuven herbergden ook een zeer beperkte hoeveelheid asbestverdachte materialen. Ook hier weer koos Antea Group met de klant om al het asbeststappenplan in de nieuwe grondverzetsregeling toe te passen. Het bleek uiteindelijk vals alarm: er was geen enkele belemmering voor het hergebruik van de uitgegraven bodem. “Dat is waar we naar streven, een maximaal hergebruik van alle materialen. De bodem is de bouwschil die het langst meegaat, we moeten er dan ook duurzaam mee omgaan.”

Synergie zoeken

Hier kwam de kracht van Antea Group pas echt naar boven. “We zoeken doorheen elk project synergie met andere behoeften van de klant, voor een zo laag mogelijk kostenplaatje en een zo hoog mogelijke efficiëntie”, vat Bouckenooghe samen. “Wanneer de boringen voor het Technisch Verslag gebeuren, hebben we meteen ook peilbuizen ingebracht, om de kwaliteit en het niveau van het grondwater te kunnen bepalen en opvolgen. Dit is informatie die nodig is voor het ontwerp en de vergunning voor de bemaling, maar is ook nuttig voor de stabiliteitsstudie, de evaluatie van infiltratiemogelijkheden voor hemelwater. Door slechts één gat te boren, kunnen er met andere woorden heel wat waardevolle gegevens ontgonnen worden. Omdat we zelf ook de expertise in huis hebben voor het uitvoeren van bemalingsstudies, het aanvragen van vergunningen, het beoordelen van milieu-effecten, het ontwerp van de waterhuishouding … weten we perfect wat er allemaal bij zo een project komt kijken. We kunnen onze klant meteen wegwijs maken in wat er nodig zal zijn om zijn vergunningen en bouwproces tot een goed einde te brengen. ‘Wij gidsen onze klanten’ is niet voor niets onze tagline.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details