NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom in België

Lybover RECYCLING zet in op Onderzoek & Ontwikkeling

Lybover RECYCLING differentieert zich op het gebied van “Onderzoek en Ontwikkeling” (O&O) door innovatief op zoek te gaan naar oplossingen voor de steeds complexer wordende materiaalstromen.

Lybover RECYCLING is gekend omwille van de hoogwaardige oplossingen voor het sorteren en behandelen van diverse materiaalstromen in verschillende sectoren. Door de stijgende complexiteit en vereiste zuiverheidsgraad van deze stromen is fundamenteel toegepast en experimenteel onderzoek nodig. Lybover RECYCLING neemt daarom actief deel aan verscheidene O&O-projecten en kan zo de meest recente en optimale oplossingen aanleveren. De recyclagesector is immers zeer dynamisch en continu in evolutie naar een zo optimaal mogelijke terugwinning van herbruikbare grondstoffen in een circulaire economie. Lybover RECYCLING loopt voorop en kijkt toekomstgericht naar deze evolutie van de recyclage. We lichten graag twee van deze O&O-projecten kort toe.

Vlaams O&O-project MATTER

Momenteel loopt er een proefproject omtrent de uitbreiding van de PMD-zak met voornamelijk plastiek verpakkingen (folies, yoghurtbekers, enz.): de zogenaamde P+MD-fractie. De focus ligt op de recyclage van deze P+-fractie (gemengde post-consumer plastics). Momenteel wordt een beslissingsmodel op basis van technische en marktgebaseerde criteria ontwikkeld voor een optimale behandeling (mechanisch en/of thermochemisch) van deze verschillende plastic-stromen. In dit project stelt Lybover RECYCLING de flowchart op om de P+-fractie zo optimaal mogelijk te sorteren in zijn afzonderlijke stromen om vervolgens mechanisch en/of thermochemisch gerecycleerd te worden.

Europees O&O-project REMADYL

In  de  afgelopen  decennia  werden  tonnen  PVC behandeld met weekmakers voor een verbeterde flexibiliteit en zware metalen voor een verbeterde thermische stabiliteit. Deze componenten worden vandaag  de  dag  geklasseerd  als  uitgefaseerde gevaarlijke  stoffen  (LS  –  legacy  substances).  De recyclage van dit ‘oud’ PVC wordt sterk gehinderd omdat  hergebruik  van  deze  gevaarlijke  stoffen verboden is door de Europese REACH-verordening. De focus ligt op het verwijderen van deze gevaarlijke stoffen en het verkrijgen van opgewaardeerd PVC dat terug kan worden geïntroduceerd in de productie van    de    gekende toepassingen zoals raamprofielen, enz. Een nieuwe baanbrekende extractie-technologie zal worden ontwikkeld.

Lybover     RECYCLING adviseert  op  het  vlak van de LS-detectie in ‘oud’ PVC en de integratie van het detectiesysteem in het sorteerproces.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details