Biomassa
02:08
12-11-2018

Limburg geeft goede voorbeeld: eerste verzamelplein voor biomassa in Vlaanderen

Als wij willen evolueren naar een koolstofneutrale samenleving, moeten we zoeken naar innovaties en mogelijkheden om energie en producten te winnen uit de eigen omgeving. Een mooi voorbeeld vinden we in Limburg, waar vandaag een rijk aanbod aan biomassa in verschillende vormen nog niet gevaloriseerd wordt. Om dat beter te benutten maken vier partners (de Provincie Limburg, Bionerga, Nuhma en het Regionaal Landschap Lage Kempen) werk van een verzamelplein voor biomassa in Houthalen-Helchteren. Het Biomassaplein wil een match maken tussen aanbieders en afnemers.

De wereldvoorraad fossiele brandstoffen neemt af. Toch legt de productie ervan vandaag nog altijd een grote claim op het milieu. Hernieuwbare energie uit biomassa, zoals houtsnippers uit lokaal landschapsbeheer, zal daarom de komende jaren groeien in belang als bron voor het opwekken van warmte en energie. In de buurlanden en wat verder (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland …) is dit reeds gemeengoed. Maar ook in Vlaanderen neemt nu de interesse toe. Concreet voorbeeld: de hierboven genoemde vier partners slaan de handen in elkaar om er werk van te maken via de bouw van het Biomassaplein in Houthalen-Helchteren. Het kadert in het project eco2eco, dat ook kan rekenen op Interreg financiering met provinciale cofinanciering.

BiomassaSchematische voorstelling van hoe het Biomassaplein in zijn werk zal gaan.

Match maken tussen aanbieders en afnemers
Het Biomassaplein heeft de ambitie om een eerste Limburgs verzamelplein te zijn voor kwaliteitsvolle biomassastromen uit landschapsbeheer. Men wil er de match maken tussen aanbieders en afnemers. In eerste instantie trekt het Biomassaplein de kaart van houtachtige biomassa. Bestaande landschapselementen, zoals de typische houtkanten in de Limburgse Kempen, zullen opnieuw in hakhoutbeheer genomen worden. Deze traditionele snoeimethode zet bomen laag op de stam af. Uit de wortels groeit de boom weer terug, waardoor de houtkant een noodzakelijke verjonging krijgt. In het eerste jaar zal het gaan om ongeveer 15 km aan houtkanten. In jaar zes wil men de kaap van de 80 km ronden. Daarnaast komen restfracties uit bos- en natuurbeheer in aanmerking (60 ha na zes jaar). De houtsnippers zullen terechtkomen in grotere verwarmingsinstallaties van 150 tot 250 kW. Op zes jaar tijd wil men van drie installaties evolueren naar zestien installaties. Deze ketels kennen een optimale verbranding en een minimale emissie. Op die manier zal men 1,6 miljoen liter mazout uitsparen op jaarbasis. Een goede kwaliteit van de houtsnippers is hierin cruciaal. Het Biomassaplein zal daarvoor garant staan.

BiomassaMen wil op het Biomassaplein de match maken tussen aanbieders en afnemers.

Kennis en expertise bundelen
Het Biomassaplein wordt een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk in een samenwerking tussen de Provincie Limburg, Bionerga, Nuhma en het Regionaal Landschap Lage Kempen. De coöperatie zal investeren in het verhogen van landschapskwaliteit en de duurzame ontwikkeling van de Provincie Limburg. De kennis en expertise van Regionaal Landschap Lage Kempen worden gekoppeld aan die van Bionerga. Bionerga nv heeft als aandeelhouders Limburg.net (afvalintercommunale die instaat voor afvalophaling en –preventie in Limburg) en Nuhma, het Limburgs Klimaatbedrijf. Bionerga heeft als corebusiness de jaarlijkse verwerking van meer dan 270.000 ton huishoudelijk en organisch afval. De verwerking gebeurt momenteel in de verbrandingsoven op het industrieterrein van Houthalen-Zuid. Daarbij komt restwarmte vrij die onder andere kan worden ingezet om de houtsnippers snel te drogen. Na zes jaar wil men jaarlijks 4.000 ton snippers aan potentiële klanten aanbieden, goed voor 500 containers. Het Regionaal Landschap Lage Kempen heeft dan weer veel expertise rond planmatig beheer van landschap. Het werkt reeds jaren aan het draagvlak voor een nieuw functioneel beheer van landschapselementen zoals houtkanten, waarbij ecologische en landschappelijke functies in evenwicht staan met circulaire economie. Regionaal Landschap Lage Kempen lag trouwens aan de basis van het pilootproject in Bocholt, waar een scholencampus verwarmd wordt met houtsnippers, die door lokale landbouwers worden geoogst in gemeentelijke houtkanten.      

Tekst Valérie Couplez    |    Beeld Biomassaplein
Uitgelichte afbeelding: 
De houtsnippers zullen terechtkomen in grotere verwarmingsinstallaties van 150 tot 250 kW. Op die manier zal men op termijn 1,6 miljoen liter mazout uitsparen op jaarbasis.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Recyclepro partners

Recycling 2018Valipac