01:42
16-02-2018

Korteomloophout zeer nuttig voor toekomstige energiehub

Een landbouwteelt met een interessante biodiversiteit voorzien op onbenutte industrieterreinen: Bionerga en BOS+ zijn er om diverse redenen fervente aanhangers van. Daarom plant BOS+ dit voorjaar op gronden van Bionerga, gelegen op het industrieterrein Ravenshout in Beringen, al 4,5 hectare korteomloophout aan. Normaal komt daar dit najaar nog 5 hectare bij. 

“Korteomloophout (KOH) is een landbouwteelt van snelgroeiende boomsoorten, waarbij de bovengrondse biomassa periodiek (om de drie tot zes jaar) volledig kan worden geoogst”, zegt Sander Van Daele, KOH-verantwoordelijke bij BOS+. De organisatie is al zowat vijftien jaar met KOH bezig en geldt, zeker in Vlaanderen, als een pionier voor de realisatie, het beheer en de oogst van de teelt. De bedrijfswereld ziet BOS+ KOH als een ideale invulling voor braakliggende industrieterreinen. “Het beheer van dergelijke onbenutte gronden kost nu vaak handenvol geld, onder meer door de kosten van maaibeurten, het weghalen van sluikstortmateriaal of schade veroorzaakt door wildcrossers”, vervolgt Van Daele. “Korteomloophout zou niet alleen bijdragen tot aantrekkelijkere industrieterreinen, maar kan ook fungeren als visuele buffer, geur- of stofbuffer en is interessant voor biodiversiteit. Bovendien biedt het de ondernemer ook een mooie opbrengst: tot 12 ton hout (droge stof) per hectare per jaar, dat door verbranding heel wat CO2-neutrale energie kan opleveren. Een ander belangrijk voordeel is dat je het meestal zonder één vergunning kan aanplanten en verwijderen.” Er zijn al enkele tientallen hectare KOH op landbouwgrond in Vlaanderen, maar op industriegebied fungeert de aanplanting in Ravenshout als één van de pilootprojecten. “Wij nodigen ondernemers en beheerders van bedrijventerreinen uit om met ons contact te nemen en de uitgebreide mogelijkheden van KOH te bespreken”, besluit Van Daele.


De bovengrondse biomassa is om de drie tot zes jaar rijp voor oogst.

Project Bionerga
De aanplant van het korteomloophout past volledig in de plannen van Bionerga om op het industrieterrein Ravenshout in Beringen een energiehub uit te bouwen. “Het is de bedoeling om op onze terreinen onderdak te bieden aan ondernemingen die helemaal binnen onze duurzaamheidsfilosofie passen. Zolang die gronden nog niet bebouwd worden, kan KOH tijdelijk voor een heel nuttige invulling zorgen. Tegelijk biedt dit project ons de kans om onze expertise in het beheer van houterige afvalstromen uit te breiden en de opbrengst ervan op termijn in te zetten voor biomassa”, zegt Bionerga directeur Philip Peeters. In een eerste fase zullen op 4,5 hectare 9.860 bomen (1.130 wilgen, 2.800 populieren, 1.130 berken, 1.130 iepen en 3.670 elzen) worden geplant. De keuze voor een combinatie van diverse snelgroeiende soorten is ingegeven door de suboptimale bodemomstandigheden. Het gaat namelijk om opgespoten grond uit het Albertkanaal. “De eerste oogst is voorzien voor over circa vijf jaar”, vervolgt Peeters. “Het KOH zal deel uitmaken van de diverse houtstromen die we willen inzetten voor duurzame energieopwekking in verschillende kleinere installaties, verspreid over heel Limburg.” Eind 2017 zijn op de site van Bionerga al de werken gestart voor de bouw van de biostoomcentrale, die in 2020 operationeel moet zijn. “Naast warmte willen we ook elektriciteit (onder meer door wind- en zonne-energie) creëren en waterstof produceren. Lokale energieproductie in verschillende vormen is de essentie van onze energiehub”, besluit Peeters.


Populieren in een KOH-aanplanting.

Tekst: Bart Vancauwenberghe     Beeld: Bionerga en BOS+

 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Recyclepro partners