Platform over de gehele recyclingstroom in België

NL | FR

DenuoKunststofrecyclage

Go4circle werkt actieplan voor kunststoffen uit Focus op drie strategische assen

28 juni 2019 Leestijd 5 minuten

Deel dit artikel

De weg naar een circulaire economie voor kunststoffen loopt niet over rozen. Onze leden kunststof-recycleerders lopen tegen vele hindernissen. Na een analyse van de verschillende knelpunten heeft de federatie beslist zich te focussen op drie actiepunten.

1. Creatie afzetmarkt (recycled content)

De huidige acceptatie van gerecycleerde kunststoffen in nieuwe producten is nog heel laag: in Europa belandt slechts 6% re-granulaten van kunststof in een nieuw productieproces en dan gaat het vaak nog om laagwaardige toepassingen of nichetoepassingen. Daardoor blijven de prikkels om verder te investeren in verwerkingscapaciteit en nieuwe technologieën laag, verbetert de kwaliteit van het recyclaat onvoldoende en blijven de kosten hoog. We draaien dus in rondjes. Nochtans heeft de China-ban ons met de neus op de feiten gedrukt: het is niet langer een optie om ons kunststofafval uit te voeren naar het andere eind van de wereld. Europa zal zelf de volledige verantwoordelijkheid voor haar afval moeten dragen en dit dient gestimuleerd te worden door de creatie van een afzetmarkt voor onze gerecycleerde kunststoffen. De timing is goed. Heel belangrijk is dat er stilaan maatschappelijk draagvlak komt voor veranderingen in consumenten- en producentengedrag. De federatie wil vol inzetten op het verplicht maken van een ‘Recycled Content’ voor een aantal evidente producten en wil ook bekijken hoe het gebruik van gerecycleerde kunststoffen financieel aantrekkelijker kan worden gemaakt. Een analyse van de Belgische markt geeft namelijk aan dat er nog heel wat opportuniteiten zijn om meer kunststofrecyclaat in te zetten. Het is gewoon een kwestie van het te doen! Uit een studie van de OVAM blijkt dat de bouwsector in België de grootverbruiker van kunststoffen is (20%) en dat daar ook het aandeel van Belgische kunststoffen het grootste is (40%). Bovendien is de impact van de overheid via overheidsaankopen voor het segment bouw ook het grootst (30%). Verpakkingen komen op de tweede plaats met een aandeel Belgische kunststoffen van 16%.  Uit bevraging van een aantal producenten blijken kunststofrecyclaten nog veel mogelijkheden te beiden voor bouw- en landbouwtoepassingen en voor zachte en harde verpakkingen.

2. Eco-design

Een onaangepast productontwerp blijkt de belangrijkste hinderpaal voor een efficiënte recyclage en zorgt ervoor dat er een kloof bestaat tussen wat we inzamelen en wat er effectief gerecycleerd wordt. Efficiënt gebruik van materialen en de mogelijkheid tot recyclage moeten voor designers even belangrijk worden als functionaliteit en esthetiek. Duurzaamheid moet de minimumnorm worden! In opdracht van federaal minister van Leefmilieu Marghem analyseert COBEREC – go4circle dertien afvalstromen op hun recycleerbaarheid. Een aantal stromen werden reeds geanalyseerd, zoals bijvoorbeeld het huishoudelijk verpakkingsafval. In het najaar van 2019 zullen ook alle andere kunststoffen onder de loep genomen worden. De resultaten hiervan zullen verspreid worden, ook via andere federaties en door individuele benadering van producenten.

3. Integratie kunststofwaardeketen

Een herinzet van gebruikte afvalstoffen is nog te veel de verantwoordelijkheid van de recyclagebedrijven. Alle partijen (de recycleerders maar ook de chemische sector en de producenten) moeten samenwerken om nieuwe applicaties te vinden voor recyclaten en om een optimale herinzet van kunststofrecyclaat mogelijk te maken. De federatie is daarom van plan joint meetings te organiseren met andere partijen uit de waardeketen (essenscia/Polymatters, Plarebel, Agoria …) waarin de realisatie van de twee bovenvermelde actiepunten centraal zal staan. Samenwerking is de sleutel tot succes.

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Kevin Desender

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het RecyclePro netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details