Eindverwerking - Top: energierecuperatie
00:50
07-05-2020

Eindverwerking: De top en flop in elke schakel van de circulaire economie

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voorbeelden zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet recycleerbaar zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Eindverwerking – Top: energierecuperatie

Als afval niet recycleerbaar is, kan het op verschillende manieren in energie worden omgezet: via verbranding of vergisting. Zo zal de nieuwe biostoomcentrale van Bionerga in Beringen 200.000 ton huishoudelijk en gelijkgesteld afval verwerken tot warmte dat via een nog aan te leggen warmtenet bij naburige bedrijven zal terechtkomen. Jaarlijks wordt 15 tot 30% van het afval verwerkt tot energie.

Eindverwerking - Flop: zwerfvuil en sluikstorten

Eindverwerking – Flop: zwerfvuil en sluikstorten

Er belandt nog steeds heel wat afval op plaatsen waar het niet thuishoort. Zo werd er in 2016 langs Vlaamse snelwegen en gewestwegen alleen al bijna 3.000 ton zwerfvuil opgeruimd. Door doorgedreven handhaving en sensibiliseringscampagnes wil de overheid mensen bewust maken van het probleem en aanzetten om overal te blijven sorteren.  

Tekst Valérie Couplez | Beeld Bionerga

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Recyclepro partners

Go4Circlenaamloos-1-kopieren