NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom in België
Debat over bouw- en sloopafval

Debat over bouw- en sloopafval

De komst van het Eenheidsreglement heeft wat teweeg gebracht in de wereld van bouw- en sloopafval. Tijdens de afgelopen editie van Matexpo, stond er een infosessie van go4circle op het programma. Daarin lieten ook vier experten ter zake elk vanuit hun eigen optiek hun licht schijnen over de problematiek. Dino Henderickx, Kris Nys, Philippe Van de Velde en Corneel Zwijzen maakten er een geanimeerd en informatief gesprek van. RecyclePro bezorgt u de samenvatting.

Matexpo brengt naar aloude traditie het kruim van de bouwwereld bijeen in Kortrijk Expo begin september. Dit jaar stond ze meer dan ooit in het teken van de sloop- en recyclage-industrie met meer ruimte op de beursvloer en de aanwezigheid van grotere machines. Het ideale decor om bezoekers en geïnteresseerden in bouw- en sloopafval ook grondig te informeren over nieuwe ontwikkelingen. De infosessie van go4circle stond daarom in het teken van de Waalse grondverzetregeling die in oktober van start ging, het nieuwe asbestafbouwplan van OVAM en de Vlaamse regering en een debat rond bron- of nasortering van bouw- en sloopafval. RecyclePro zoomt in op het panelgesprek en leidt u langs de belangrijkste punten van het gesprek.

Voorkeur voor bronsortering?

Het was CASO voorzitter Dino Henderickx die de debatten mocht openen. “Voor ons heeft bronsortering de voorkeur, zeker wat betreft gevaarlijke afvalstoffen. Hoe beter u toeziet op selectief slopen, hoe minder transport er zal nodig zijn. Maar er moet toch vooral pragmatisch mee omgesprongen worden. Plaatsgebrek, veiligheidsoverwegingen, de juiste installaties voor het werk … het zijn allemaal redenen waarom nasortering in bepaalde gevallen de betere keuze kan zijn.” Kris Nys, general manager van Bruco Containers, ziet nog een bijkomende reden voor nasortering: “De vakbekwaamheid van het sorteerpersoneel wordt nog te vaak onderschat. Die kennis is niet aanwezig bij bouwvakkers.”

Voorwaarden voor sortering aan de bron

Maar wat zijn dan de voorwaarden voor een goede sortering aan de bron en hoe zuiver moeten stromen zijn? “De zuiverheid zal een rechtstreekse impact hebben op de economische haalbaarheid”, stipt Philippe Van de Velde, beleidsmedewerker OVAM aan. “Voor steenachtige materialen is dat niet het moeilijkste verhaal. Die zijn relatief makkelijk te verwerken en weer in te zetten. Voor andere stromen is dat minder evident. Via proefwerven hebben we daarom gepoogd de nodige gegevens te verzamelen om politiek de juiste beslissingen te kunnen nemen.” Henderickx kaart wat dat betreft de hoeveelheid restafval aan die nog aanwezig is in te slopen gebouwen. “Het is niet eenvoudig voor een sloper om daar wegwijs in te raken.”

Dino Henderickx, Kris Nys, Philippe Van de Velde en Corneel Zwijzen maakten er een geanimeerd en informatief gesprek van op tijdens de infosessie Matexpo.

 

Theorie en praktijk verschillen

De aanwezigheid van dergelijk residumateriaal vormt echter geen problemen voor het nasorteren. Nys: “Er zal altijd wel residu zijn, maar wanneer het bij ons arriveert sorteren we het zonder probleem uit. In theorie zijn aparte containers voor elke stroom mooi, maar in de realiteit wil de burger niet voor drie containers betalen.” Als projectverantwoordelijke bij keuringsinstantie CERTIPRO kan Corneel Zwijzen is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. “De sorteerder weet wel wat hij aankan. De komst van het kwaliteitsborgingssysteem heeft een nieuwe manier van werken ingeluid. De sorteerlijnen worden dagelijks gecontroleerd waardoor de stromen ook beter in orde zijn.”

Meer controle nodig

Het schoentje knelt vooral bij het gebrek aan handhaving en controle. Henderickx: “Het tekort eraan werkt misbruik in de hand. De sloopwereld is enorm versnipperd. In de particuliere wereld zijn ook heel wat niet-erkende slopers actief. Dat zorgt voor een enorme handicap. Tracimat zorgt voor extra plichten en kosten, maar niet voor een gelijk speelveld.” Een duidelijker wettelijk kader zou ook al een stap in de goede richting zijn. “Wat mag er in een gemengde container voor bouw- en sloopafval? Welk residu is aanvaardbaar? Daar zou duidelijkheid rond moeten komen”, onderstreept Nys. Naar die verzuchting heeft Van de Velde wel gehoor: “Het is een complexe materie. Daarom moet sorteren een en-en verhaal zijn. Selectief slopen aan de bron moet de regel zijn, maar wanneer het economisch en technisch beter is, is nasortering de juiste keuze. Het uitgangspunt in die keuze moet altijd zijn om materialen weer zo hoog mogelijk in de keten in te zetten.”

Hoogmilieurisicopuin niet gevaarlijk

Zal Tracimat en het onderscheid tussen hoog- en laagmilieurisicopuin dan voor soelaas zorgen? “Ik wil eerst duidelijk stellen dat hoogmilieurisicopuin geen gevaarlijk materiaal bevat. De term kan wat dat betreft voor verwarring zorgen”, geeft Van de Velde aan. “Gevaarlijke stoffen mogen sowieso niet naar de breker. Het onderscheid tussen hoog en laag zegt vooral iets over wat de breker nog moet doen ermee.” Voor Nys legt het systeem de verkeerde focus. “Laat ons vooral het eindproduct goed controleren en daar over de kwaliteit waken. De meeste grote sorteerders hebben het kwaliteitborgingssysteem intussen geïmplementeerd. Maar is het materiaal daardoor beter? Het voegt vooral een extra niveau van controle toe.” Voor Henderickx zullen er pas echt garanties op veilig werken komen, als er geen mogelijkheden meer bestaan om aan het circuit te ontsnappen.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details