De verwerking van organisch biologisch afval (OBA) in vergistingsinstallaties blijft sterk toenemen en bedroeg ongeveer 1,4 miljoen ton in 2017.

De verwerking van organisch biologisch afval (OBA) in vergistingsinstallaties blijft sterk toenemen en bedroeg ongeveer 1,4 miljoen ton in 2017.

02:37
19-12-2018

De vergistingssector in vogelperspectief

In 2017 verwerkten vergistingsinstallaties ongeveer 1,4 miljoen ton organisch biologisch afval. Daarmee zit vergisting weldegelijk in de lift. Voor de OVAM is het een ideale manier om de kringloop voor koolstof, fosfor en stikstof verder te sluiten en bij te dragen tot weerbare landbouwgrond en koolstofopslag, wat een prioriteit is in het kader van de klimaatproblematiek. Hoewel de sector al een mooie leercurve doorlopen heeft en efficiënter kan werken, wijst OVAM erop dat ze vroeg of laat wel op eigen benen zal moeten staan.

In Vlaanderen kan het vergistingspark in drie grote onderdelen opgedeeld worden: industriële vergisters, landbouwvergisters en gft-voorvergisters.

Tekst: Valérie Couplez
Beeld: Febiga

Recyclepro partners

“Wij zetten afval, plantaardig en dierlijk, om in biogas. Als er zich echter 1 grammetje dierlijk afval tussen bevindt, dan wordt de hele batch als mest beschouwd.”181012-ms-trailer-test-smo-16-1-kopieren