Tekst en beeld Valérie Couplez

Green Seaweed in Hayama,Kanagawa.

01:54
05-11-2018

Circular meets biobased

De biogebaseerde economie speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Om aan onze stijgende materiaalbehoefte te kunnen voldoen, zal het immers niet volstaan om onze fossiele economie circulair te maken. Er zal extra materiaal nodig zijn dat we zullen moeten halen uit hernieuwbare, biogebaseerde grondstoffen. Zowel het Vlaamse als het Europese beleid maken daarom van de biogebaseerde economie een speerpunt in hun langetermijnstrategie.

De biogebaseerde economie duidt op de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. De toepassingen zijn bijvoorbeeld vulstoffen, chemicaliën, materialen, brandstoffen, elektriciteit

Recyclepro partners

Verhoeven Occasionshows 2018Recycling