Tekst en beeld Valérie Couplez

Green Seaweed in Hayama,Kanagawa.

01:54
05-11-2018

Circular meets biobased

De biogebaseerde economie speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Om aan onze stijgende materiaalbehoefte te kunnen voldoen, zal het immers niet volstaan om onze fossiele economie circulair te maken. Er zal extra materiaal nodig zijn dat we zullen moeten halen uit hernieuwbare, biogebaseerde grondstoffen. Zowel het Vlaamse als het Europese beleid maken daarom van de biogebaseerde economie een speerpunt in hun langetermijnstrategie.

De biogebaseerde economie duidt op de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. De toepassingen zijn bijvoorbeeld vulstoffen, chemicaliën, materialen, elektriciteit en warmte. Het slim gebruikmaken van biomassa volgens de cascade van waardebehoud is hierbij van belang. In dat opzicht vult de biogebaseerde economie de circulaire economie mooi aan: beide streven naar een maximaal waardebehoud van grondstoffen. Biogebaseerde materialen en producten zijn al van oudsher gemeengoed in onze maatschappij. Het is echter de schaarste aan grondstoffen en de gedwongen transitie weg van fossiele brandstoffen die deze materialen een prominente plaats zullen geven. Samen met de Interdepartementale Werkgroep Bio-economie die meer dan een dozijn overheidsinstanties verenigt, klaart Vlaanderen Circulair de vele linken tussen de bio-economie en de circulaire economie uit. Dat Vlaanderen een koploper is op het kruispunt van circulair en biogebaseerd bewijzen deze praktijkcases die Vlaanderen Circulair reeds verzamelde.

Larven als grondstof
Zo bouwt het Nederlandse Avantium in Antwerpen een demofabriek om PEF te produceren. Dit is een compleet nieuwe, hoogkwalitatieve kunststof, gemaakt uit industriële suikers op plantaardige basis. Het proces werd de YXY-technologie gedoopt en bestaat uit drie katalytische stappen. Een tweede voorbeeld komt van het bedrijf Millibeter. Dat zet zwarte wapenvliegen in om afval en mest te transformeren tot grondstoffen voor de chemische industrie en veevoeder. Als het procedé eenmaal op punt staat zal de zwarte wapenvlieg ons minder afhankelijk malen van bijvoorbeeld soja, vismeel en palmolie, producten die we nu massaal invoeren uit gebieden waar de natuur enorm te lijden heeft onder hun productie. Momenteel zet Millibeter in een proefopstelling per dag zo’n 100 kg afval om in 20 tot 30 kg larven. Die larven bevatten zeer bruikbare vetten, eiwitten en ook chitine, een basisgrondstof voor onder meer cosmetica.

Tekst en beeld Valérie CouplezDerotex verzamelt jutezakken van onder meer koffiebranders.

Algen als grondstof
Ten derde kunnen we hier ook nog Derotex vermelden. Derotex geeft natuurlijke vezels een tweede leven in de autobouw, als geotextiel in de tuinbouw of als biologisch afbreekbare matten om bermen onkruidvrij te houden. De jutezakken worden verzameld in alle grote havens, van koffiebranders en chocoladeproducenten uit heel West-Europa. Het bedrijf zet ook in op andere end-of-life producten die ze kunnen recycleren tot waardevolle vezels. Zo verwerken ze vlasrestanten tot een zuivere vezel die als grondstof dient voor de aanmaak van 1-dollarbiljetten. De vezels zorgen ervoor dat de biljetten gemiddeld vier maand langer in omloop blijven. Ten slotte is er nog het AT-SEA project. Dat ontwikkelt speciale textielstroken om in open zee algen te kweken. Op termijn wil het algenboerderijen gaan bouwen. Algen worden in de toekomst een belangrijke bron voor voeding voor mens en dier, maar ze zullen evengoed een rol spelen in biochemicaliën, biomaterialen en bio-energie. Er waren elf partners betrokken in het project: Sioens Industries, Devan Micropolis, Hortimare, Oceanfuel, Eurofilet, ECB, Centexbel, SAMS, Marntek, Bexco en Tecnored.      

Tekst en beeld Valérie Couplez
Uitgelichte afbeelding: 
Het AT-SEA project ontwikkelt speciale textielstroken om in open zee algen te kweken. Op termijn wil het algenboerderijen gaan bouwen.

Recyclepro partners

Verhoeven Occasionshows 2018Recycling