01:34
30-05-2018

Biostoom Beringen ‘full steam ahead’

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eind vorig jaar zijn de eerste werken gestart die op termijn moeten leiden tot de energiehub van Beringen, gesitueerd op het industriegebied Ravenshout. Cruciaal in dit verhaal is de bouw van de biostoomcentrale, die in de loop van 2020 volledig operationeel moet zijn. Ook op talrijke andere vlakken zet Bionerga in op hernieuwbare energie.

In welke fase bevindt de bouw van de biostoomcentrale zich?
Tom Cornelissen, projectdirecteur Biostoom Beringen: “De civiele werken zijn volop aan de gang: het terrein is eind 2017 bouwrijp gemaakt, de werfwegenis is grotendeels klaar en er zijn al 500 van de circa 800 trillingvrije schroefboringen voor de paalfunderingen uitgevoerd. Sinds medio april werken we boven het maaiveld, eind mei start de gefaseerde bouw van de afvalbunker waarvoor glijbekisting wordt ingezet. Vanaf deze zomer starten de elektromechanische werken, gevolgd door ‘cold & hot commissioning’, ingebruikname en testfase. De voorlopige oplevering is voorzien voor maart 2020.”


Situering van de energiehub.

Zal deze installatie op dezelfde manier werken als Biostoom Oostende?
“Wij kochten de installatie in Oostende in 2014. Zeker inzake projectaanpak en samenwerking met verschillende partijen, geldt Oostende voor ons als een referentie-installatie. We houden voor Beringen wel vast aan de technologie voor rookgasreiniging die we al in 2012 hebben bepaald en die afwijkt met die van Oostende.”

In welke zin vormt de biostoomcentrale het hart van de energiehub?
“Het is de bedoeling de energie-efficiëntie van de centrale te optimaliseren door de warmte via een net zoveel mogelijk te leveren aan warmtebehoeftige ondernemingen. We zullen stoom leveren aan Borealis en de resterende stoom omzetten in elektriciteit die we op het lokale gesloten distributienet zullen injecteren. We willen evenwel niet enkel aan Borealis warmte leveren. Hiervoor hebben wij de gronden van Solenis opgekocht. Het is de bedoeling die huidige brownfield te ontwikkelen voor warmtebehoeftige bedrijven. In diezelfde optiek kochten we ook de gronden tussen onze projectsite en het Albertkanaal. Deze gronden worden ter beschikking gesteld van geïnteresseerde warmtebehoeftige bedrijven om zich binnen de energiehub te vestigen. Kandidaten mogen hieromtrent zeker contact nemen met Bionerga. In de tussenliggende tijd worden deze braakliggende terreinen gebruikt voor de teelt van korte-omloophout dat wordt ingezet als biomassa.” 


Overzicht van de werking van de toekomstige energiehub.

Welke andere toepassingen zijn er mogelijk?
“Huisvuilwagens lossen bij ons het opgehaalde huisvuil, dat wordt verwerkt tot stoom. We zullen jaarlijks 200.000 ton afval kunnen verwerken in de centrale. Aangezien we elektriciteit en water kunnen omzetten in waterstof, kunnen die huisvuilwagens van hun bezoek aan de energiehub gebruik maken om duurzame energie – zoals waterstof en CNG – te tanken. Daarnaast zijn we volop bezig met een onderzoek naar bijkomende windmolens en parken voor zonne-energie. Overschotten van de opgewekte energie kunnen we bovendien tijdelijk in diverse vormen opslaan.”      

Tekst Bart Vancauwenberghe    |    Beeld Bionerga
Uitgelichte foto boven: 
De hub levert onder meer hoogwaardige stoom, elektriciteit en warm water.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Recyclepro partners

Takeuchi