NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom in België

Bionerga gaat nu ook afval sorteren en recycleren

Elke dag produceren wij met z’n allen een hoop huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld niet recycleerbaar afval. Bionerga verwerkt dat op een propere en efficiënte manier tot energie(warmte en elektriciteit) en grondstoffen(o.a. compost). Door de jaren heen hebben wij op dat vlak heel wat kennis opgebouwd, hebben wij nieuwe technieken en technologieën ingevoerd en zijn we op die manier in Vlaanderen een belangrijke spelergeworden in het verwerken van afval.

Maar stilstaan is achteruitgaan. Naast de 2 bestaande pijlers (verbranding en compostering) zetten wij nu in op 3 nieuwe pijlers: sortering, biomassa en warmtenetten. Het afval dat bij ons binnenkomt, willen wij sorteren met het oog op een betere recyclage (hergebruik) achteraf.

Concreet hebben wij een vergunningsaanvraagingediend voor 2 projectenop de site van Ravenshout-Beringen. De eerste gaat om de verwerking van de P+MD-zakkendie waarschijnlijk in 2021 in Limburg worden ingevoerd. In deze blauwe zak mag dan niet enkel PMD (plastics, metalen en drankkartons) verzameld worden, maar ook andere kunststofmaterialen (botervlootjes, folie…). De ingezamelde voorraad zal in een nieuw bedrijf naast de biostoomcentrale verder gesorteerd worden in liefst 14 verschillende fracties, die nadien ter plaatse of elders verder worden verwerkt of opgewaardeerd. Verwerkingscapaciteit: 20.000 ton/jaar. Kostprijs: 20 mio. Gecreëerde tewerkstelling: 20 personen.

De 2deaanvraag behelst de sortering van de Optimo-zakken. Verschillende soorten afval worden in telkens anders gekleurde zakken tegelijkertijd ingezameld, wat dus efficiënt en milieuvriendelijk is. Bionerga vraagt nu een vergunning aan om de 5 fracties te scheiden: P+MD (vanaf 2021), keukenafval, tuinafval, textiel en restafval. Kostprijs van deze sorteringsinstallatie: 10 mio. Gecreëerde tewerkstelling: 10 personen.

De 2debijkomende pijler is het verwerken van biomassa. Dat zal in Houthalen gebeuren waar nu al een biomassaplein wordt ingericht. Daar zullen houtsnippers van goede kwaliteit worden aangemaakt, die op hun beurt via verbranding warmte en energie zullen opwekken op verschillende kleinschalige projecten in de gemeenten (nu bv. al actief in een school in Bocholt). Veel hout zal komen van de houtkanten langs de Limburgse wegen, die onderhouden worden door o.a. het Regionaal Landschap Lage Kempen. Maar ook in de bossen zijn onderhoudswerken nodig en nuttig.

En tot slot, de 3debijkomende pijler, is de ontwikkeling van warmtenetten bij gemeenten. Neem nu Kortessem, waar men enkele overheidsgebouwen die dicht bij elkaar liggen, wil verwarmen via een kleinschalige biomassacentrale op basis van lokaal gedroogd snoeihout.

Bionerga zet, zoals uit dit overzicht blijkt, nieuwe belangrijke stappenin het milieuvriendelijk verwerken van afval in eigen regio. De vele doelstellingen die allerlei overheden formuleren in hun beleidsplannen, maken wij concreet en met resultaat. Dat onze kinderen en kleinkinderen op die manier ook nog in een gezonde omgeving kunnen wonen en werken, maakt ons een beetje fier en stemt ons zeker gelukkig.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details