Profex
02:09
08-11-2017

Alle vaardigheden onder één dak om omgevingsproblematiek aan te pakken

Voor een bedrijf actief in de afval- en milieusector is het vinden van een goede locatie geen evidentie. Er is niet alleen de strenger en complexer wordende wetgeving om in rekening te nemen, ook omwonenden laten steeds vaker een proteststem horen. Dat maakt dat een bedrijf al van bij het eerste ontwerp van zijn activiteiten, of het nu gaat om nieuwe of een wijziging van bestaande, maar beter alle mogelijke hinderaspecten in kaart kan brengen en overwegen. Omdat u als ondernemer vooral met uw eigen bedrijfsvoering wil bezig zijn, kan Profex deze zorgen op zich nemen. Als multidisciplinair studie- en adviesbureau heeft het alle vaardigheden onder één dak om uw project tot een goed einde te brengen. Bovendien gaat het team proactief te werk om alle mogelijke omgevingshinder te counteren.

Bij het managen van een bedrijf komen heel wat randvoorwaarden kijken. Dat geldt nog meer voor uw sector. Het team van Profex (PROFessionele Experten) neemt dit graag voor u op zodat u zich op uw kernactiviteiten kan focussen. Dit multidisciplinair adviesbureau heeft zich gespecialiseerd in drie domeinen: omgeving (milieu en bouw), bodem en energie. Met een doorgedreven en praktische kennis van de wetgeving, wat onontbeerlijk is in afvalverwerking, geven ze uw project dus maximale slaagkansen. Bovendien maakt Profex deel uit van de adviesgroep United Experts. In deze groep vindt u tal van andere spelers die, indien nodig, ook bij uw project betrokken kunnen worden. U hoeft dus niet met tien verschillende partners rond tafel te zitten. Uw aanspreekpunt bij Profex is uw contactpersoon en brengt op de gepaste manier de verschillende betrokken partners in beweging. Dat is de kracht van een netwerk. Concreet kan u terugvallen op een groep van 150 specialisten die in elke Vlaamse provincie aanwezig zijn, zodat er maximaal kan ingezet worden op de wensen en noden van uw bedrijf.

Afvalverwerking buiten

Goede verstandhouding met buren aangaan
Een mooi voorbeeld van hoe Profex zich onderscheidt van klassieke studiebureaus is hoe het bedrijf de omgevingsproblematiek aanpakt en de communicatie. Het is immers allesbehalve eenvoudig voor spelers actief in de afval- en milieusector om een nieuwe locatie te vinden of wijzigingen aan te brengen aan een bestaande. Dit kunnen vaak procedures van lange adem zijn, waarbij stofhinder, geluidshinder, afvalwaterlozing, visuele inplanting en geurhinder de omwonenden zorgen kunnen baren. Om dat te verhinderen stelt Profex al zijn expertise in het werk om elk mogelijk aspect in kaart te brengen. Zo helpt het bedrijf zijn klanten met de opmaak van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning (omgevingsvergunning) en zorgt het voor begeleiding doorheen het volledige traject. Daarin wordt het steeds belangrijker om al op voorhand in overleg te treden met overheden en adviesinstanties en een goede verstandhouding met buren aan te gaan. Zo kan mogelijke hinder nog voor de eerste steen gelegd (of herlegd) is al maximaal gecounterd worden. Profex geeft daarin ook advies: hoe betrek je omwonenden maximaal in he verhaal, hoe en wanneer maak je info bekend over toekomstplannen, hoe kom je tegemoet aan klachten … Communicatie vormt daarin de sleutel. Als buren weten met wat het bedrijf bezig is, kunnen ze sneller een situatie inschatten en begrijpen. Ze richten zich dan ook sneller naar het bedrijf met vragen of opmerkingen, in plaats van naar milieuhandhavende instanties. Dat is een win-winsituatie. De omwonenden zien een snelle oplossing voor hun klacht, en het bedrijf kan vermijden dat een klein probleem escaleert.

Omgevingsproblematiek afval

Alle zorgen ontnemen
Profex kan daarnaast alle zorgen ontnemen en pragmatische en economische haalbare oplossingen voorstellen rond de opslag van goederen en puin, geluidshinder door breekinstallaties, het waterverhaal, stofhinder … Maar ook voor milieu­coördinatie kan u er terecht. Er wordt daarbij telkens geoordeeld aan de hand van de situatie ter plaatse. Niet op elke site zijn immers dezelfde maatregelen nuttig en deze worden op verschillende bedrijfssites door omwonenden niet altijd in dezelfde mate geapprecieerd. Zo krijgt u als bedrijf een oplossing op maat.

Tekst: Valérie Couplez    Beeld: Profex

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Recyclepro partners

Gekleurde afvalbakkenSloop Ford fabriek Genk