02:13
01-06-2016

Afzetmoeilijkheden voor afvalhout

Afzetmoeilijkheden domineren vandaag de houtafvalsector. Een groter aanbod en het wegvallen van een aantal mogelijke toepassingen hebben gezorgd dat we vandaag met een overschot aan houtafval zitten dat nergens heen kan. Peter Geldof, zaakvoerder van Geldof Recycling heeft een uitgesproken visie over deze problematiek.

Geen boom minder
Geldof Recycling is een familiebedrijf dat aan zijn derde generatie toe is. Het roer is momenteel in handen van Peter Geldof: “Mijn grootvader was een vlashandelaar. Toen de industrie hier teloorging in de jaren 60 zocht men een alternatief voor vlasspaanplaten. Mijn vader maakte de transitie en ging hout kappen voor de verwerkers hier in de buurt.” Twintig jaar geleden gebeurde een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van het bedrijf. “Toen ik in de zaak kwam, maakten we de overstap van hout uit bossen naar hout dat weggegooid wordt. We hadden de tijd mee: in de jaren 90 zette de mentaliteitswijziging rond sorteren en recycleren zich definitief door. Mits het voldoende op te schonen, krijg je een prachtig, duurzaam en goedkoper alternatief. Voor ons hoeft geen enkele boom meer te sneuvelen, wij werken louter nog met post-consumer afvalhout”, vertelt Geldof met trots.
bvb01Toen Peter Geldof, hier samen met zijn echtgenote, in het familiebedrijf stapte, maakte men de overstap naar het gebruik van afvalhout. (Beeld: Koen Fasseur)

Meer aanbod, minder afnemers
België is de beste leerling van de klas als het op sorteren aankomt. Daardoor zijn er voldoende houtstromen ter beschikking. “We halen ons afvalhout vooral uit de industrie, uit de bouw en de sloopsector en uit sortering. Daarenboven komt er de laatste tijd ook heel wat afvalhout uit Groot-Brittannië op de markt. Dat komt door de recente invoering van een stortverbod en een sorteerplicht. Daar hebben ze er simpelweg nog geen toepassingen voor. Hier staat de recyclage-industrie al wat verder”, weet Geldof. Toch is het verre van rozengeur en maneschijn in de sector momenteel. “Met het wegvallen van een groot stuk van de spaanplaatindustrie minderden de mogelijke afnemers van ons product. Daarenboven staat de energetische valorisatie van biomassa in een slecht daglicht en kunnen we dus ook daar minder afvalhout kwijt. Gemiddeld blijft er nu ongeveer 20% afvalhout gewoon liggen. Het hoeft niet te verwonderen dat dit overschot een enorme druk legt op de prijszetting. De prijzen daalden gevoelig de voorbije achttien maanden.”

containerladen1

Aan de politieke alarmbel trekken
Geldof vindt het hoog tijd voor een politiek beleid dat de juiste richting uitgaat. “Biomassa wordt nu te veel over dezelfde kam geschoren. Centrales die werken op lokaal afvalhout waar geen nuttige toepassingen voor bestaan, bewijzen wel hun duurzaamheid en hebben absoluut een plaats in de energiemix. Ook bij het grote publiek moet er een mentaliteitswijziging komen. Wanneer je spreekt over het verbranden van afval, steigeren middenveldorganisaties en omwonenden. Not in my backyard. Nochtans is deze biomassa afkomstig van u en ik en kan ze haar nut nog hebben door er warmte en energie uit te recupereren. Er moet in de eerste plaats een onderscheid komen in biomassa, aan de hand van duurzaamheidscriteria. Daarna moeten we als sector politici overtuigen van de win-winsituatie. Je krijgt immers groene energie en bent een afvalberg kwijt. Het is dan aan de politici om de consument te overtuigen.”

IMG_0884

Op zoek naar alternatieven
“België kan het zich niet veroorloven om nu ter plaatse te trappelen”, meent Geldof. “Nucleaire en fossiele energie zullen ooit moeten verdwijnen. Het is daarom zaak om vandaag al in te zetten op alternatieven. Houtachtige biomassa verbranden voor energie heeft misschien de publieke opinie tegen, maar het is en blijft een duurzame manier om onze afvalberg te verkleinen en minder afhankelijk te zijn van fossiele en nucleaire brandstoffen.” Ook Geldof zit niet stil. “We kijken al hoe we houtsnippers kunnen toepassen in materiaalrecyclage en energetische valorisatie. Daarnaast zijn we bezig met de plaatsing van een nieuwe installatie die eind dit jaar operationeel zal zijn. Ik kan er nog niet veel over prijsgeven, maar we hopen hiermee weer een volgende stap in onze bedrijfsontwikkeling te zetten”, voorspelt Geldof.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Geldof Recycling

Recyclepro partners