Platform over de gehele recyclingstroom in België

NL | FR

Nieuws

Aandachtspunten bij ADR transport

9 april 2020 Leestijd 9 minuten

Deel dit artikel

ADR omvat een aantal bepalingen om het vervoer van gevaarlijke stoffen in goede banen te leiden. Voor afvalbedrijven is deze problematiek eveneens enorm interessant, aangezien een aantal fracties onder deze regelgeving vallen. Johan De Waele en Paquita Geeraerts van de vzw Vereniging Voor Verkeersveiligheid (VVV) en Joeri Quasters, veiligheidsadviseur ADR bij Trafuco NV werkten samen met go4circle een lijvige cursus uit die de belangrijkste aandachtspunten samenvat. Ze kregen daarbij ook consultancy advies van Louis De Lausnay. We overlopen er hier enkele.

Alle betrokkenen bij het ADR wegvervoer van gevaarlijke goederen moeten geschikte maatregelen nemen, volgens de aard en omvang van de voorziene gevaren, om zo beschadigingen en verwondingen te vermijden en indien nodig hun gevolgen te minimaliseren. Dit geldt voor zowel de afzender, vervoerder en bestemmeling als voor de belader, verpakker, vullen, ontlader en uitbater van tankcontainers of mobiele tanks. Dat staat te lezen in het ADR reglement, paragraaf 1.4. Maar wat houden die maatregelen nu allemaal in? Om dat te weten moet u eerst inzicht hebben in de indeling van stoffen. Er worden dertien gevaarsklassen onderscheiden die elk hun eigen gevaarseigenschappen hebben. Zijn er meerdere aanwezig in uw transport? Ga dan eerst uit van het hoofdgevaar en let eveneens op de mogelijke nevengevaren.

ADR vehicle sign vector collection isolated on white background

Op de verpakking moet telkens de juiste signalisatie aangebracht zijn, in functie van hoofd- en nevengevaren.

 

1. Beschik over de juiste attesten

ADR chauffeurs moeten verplicht over een ADR Opleidingsgetuigschrift beschikken. Het geldt voor een periode van vijf jaar. Daarna moet er één of meerdere vervolgmakingscursussen gevolgd worden , waaraan ook weer een examen gekoppeld is. Om te slagen moet er minimaal 50% gehaald worden. Bedrijven die gevaarlijke goederen verzenden of vervoeren of samenhangende werkzaamheden vervullen (laden, losse, vullen, verpakken) moeten één of meerdere veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen aanduiden. Wat betreft de verzender geldt deze maatregel vanaf 31 december 2022. Deze verplichte aanstelling, steeds te melden aan de betrokken bevoegde overheid, wordt nogal eens over het hoofd gezien. Ook hij/zij moet over een geschikt opleidingsgetuigschrift beschikken. Het certificaat is vijf jaar geldig. Daarna volgt net als voor de chauffeurs één of meerdere vervolmakingscursussen die resulteren in examen(s). Men moet minimaal 60% halen. Er wordt verondersteld de wijzigingen in het ADR (die elke twee jaar gebeuren) en de impact die ze hebben te communiceren naar de chauffeurs en/of andere ADR betrokken medewerkers.

2. Altijd de juiste documenten bij hebben

Het transport van gevaarlijke afvalstoffen moet steeds begeleid worden door de nodige documenten. Daartoe behoort het ADR Opleidingsgetuigschrift van de chauffeur en uiteraard de CMR-vrachtbrief voor nationaal en internationaal vervoer voor rekening van derden. Sinds kort kan dit elektronisch gebeuren, mits overhandiging van een officiële print-out bij controle. Verder moet het specifiek identificatieformulier aanwezig zijn. Dit staat beschreven in VLAREMA. In het Waals Gewest gaat het om een lettre of note d’envoi. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spreekt van een traceerbaarheidsdocument. Wanneer er tijdens het transport grenzen overschreden worden, zal men ook een grensoverschrijdend en/of kennisgevingsdocument nodig hebben volgens de EVOA-regelgeving. Een laatste document dat in bepaalde gevallen nodig zal zijn is het afgiftebewijs. Let er op dat alle documenten altijd juist ondertekend zijn.

Ratchet Straps

Waak er over dat de lading voldoende gezekerd is. Daar bestaan specifieke richtlijnen rond.

 

3. Waaraan moet de verpakking voldoen?

Gevaarlijke afvalstoffen mogen in verschillende verpakkingen vervoerd worden. Voor de minst gevaarlijke vaste ADR-producten is zelfs losgestort vervoer toegelaten. Op de verpakking moet telkens de juiste signalisatie aangebracht zijn, in functie van hoofd- en nevengevaren. Een oriëntatiepijl is ook vaak aanwezig. Houd er rekening mee dat kunststof verpakkingen aan een gebruikstermijn kunnen onderworpen zijn. Die mag in geen geval overschreden worden. De cursus verzamelt tevens de specifieke regels voor typische afvalstromen zoals AEEA, rookmelders, lampen, verfafval, asbest, KGA … Waak er over dat de lading voldoende gezekerd is. Daar bestaan specifieke richtlijnen rond.

4. Hoe moet het voertuig uitgerust zijn?

Er moet een brandblusapparaat aanwezig zijn in de cabine, binnen handbereik voor de chauffeur. Een tweede brandblusapparaat moet zich buiten de cabine bevinden op een makkelijk bereikbare plaats. Daarnaast moeten de ADR schriftelijke instructies (ADR veiligheidskaart) aanwezig zijn. Die vertelt de bemanning in een taal die elk bemanningslid kan lezen en verstaan welke maatregelen er kunnen genomen worden in geval van een ADR ongeval of noodsituatie. In functie van de vervoerde gevaarlijke stoffen zullen per bemanningslid de nodige PBM’s moeten aanwezig zijn. Neem ook altijd contact op met uw aangeduide ADR Veiligheidsadviseur bij een incident voor verdere ondersteuning.

Tanker truck.

Het transport van gevaarlijke afvalstoffen moet steeds begeleid worden door de nodige documenten.

 

5. Waar moet ik rekening mee houden onderweg

De belangrijkste beperkingen voor ADR vervoer hebben te maken met tunnels. Verkeersborden zullen op voorhand aangeven over welke categorie het gaat en of er beperkingen zijn voor ADR transporten. Wees daar altijd waakzaam voor. Verder moet de chauffeur er over waken dat eventuele ADR voorschriften met betrekking tot stationeren van toepassing zijn. Voertuig en lading moeten beveiligd zijn tegen diefstal.

Voor verdere details omtrent ADR opleidingen kan u steeds terecht bij erkend opleidingscentrum vzw Vereniging Voor Verkeersveiligheid.


Controles en handelingen bij vertrek

 • Zijn de vereiste boordcoumenten in orde?
 • Zijn alle vervoersdocumenten en begeleidende documenten ondertekend?
 • Hoeveel en van welke type moeten er lege verpakkingen geleverd worden?
 • Zijn te laden afvalrecipiënten voorzien van identificatie en ADR signalisatie?
 • Zijn de lading en hulpmiddelen vastgezet?
 • Is de laadklep vergrendeld?
 • Is de ADR signalisatie aangebracht?
 • Zijn de PBM’s en het materiaal van het voertuig in orde? 
Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Kevin Desender

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het RecyclePro netwerk? Ik help u graag verder.

0%

  Stuur ons een bericht

  Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

  Details