Adverteren

Adverteren in het vaktijdschrift RecyclePro

RecyclePro is een onafhankelijk vaktijdschrift dat twee keer per jaar dieper ingaat op sloopwerken, recycling, afvalverwerking, asbestverwijdering, bodemonderzoek en – sanering, machines, mobiel breken en uitrustingsstukken. Het brengt aanbieders in contact met een zeer geïnteresseerde groep professionals en beslissers in de bouw.

Neem voor meer informatie contact op met:

Kevin Desender
E: k.desender@louwersmediagroep.be,
T: +32 50 36 81 70


Adverteren op het meest complete online platform voor de gehele recyclingstroom: www.recyclepro.be 

Communiceer uw nieuwste project- en productontwikkelingen uitgebreid, snel en voordelig naar betrokken ministeries, provinciale, gemeentelijke en andere betrokken overheden, recyling- afvalwerkings- en saneringsbedrijven, federaties, sloopbedrijven, grote aannemers, facilitymanagers en andere betrokkenen in de branche en blijf in de picture. Zo vergroot u de kans dat uw producten en/of diensten al in het pakket van eisen worden voorgeschreven.

Neem voor meer informatie contact op met:

Kevin Desender
E: k.desender@louwersmediagroep.be,
T: +32 50 36 81 70


Online aanleveren
Het is mogelijk uw advertentie online bij ons aan te leveren via:
www.wetransfer.com stuur deze naar traffic@louwersuitgevers.nl
Wilt u vermelden welk tijdschrift en nummer het betreft?