Adverteren

Adverteren in het vaktijdschrift RecyclePro

RecyclePro is een onafhankelijk vaktijdschrift dat vier keer per jaar dieper ingaat op sloopwerken, recycling, afvalverwerking, asbestverwijdering, bodemonderzoek en – sanering, machines, mobiel breken en uitrustingsstukken. Het brengt aanbieders in contact met een zeer geïnteresseerde groep professionals en beslissers in de bouw.


Adverteren op het meest complete online platform voor de gehele recyclingstroom: www.recyclepro.be 

Communiceer uw nieuwste project- en productontwikkelingen uitgebreid, snel en voordelig naar betrokken ministeries, provinciale, gemeentelijke en andere betrokken overheden, recyling- afvalwerkings- en saneringsbedrijven, federaties, sloopbedrijven, grote aannemers, facilitymanagers en andere betrokkenen in de branche en blijf in de picture. Zo vergroot u de kans dat uw producten en/of diensten al in het pakket van eisen worden voorgeschreven.

Neem voor meer informatie contact op met:

Kevin Desender
E: k.desender@louwersmediagroep.be,
T: +32 50 36 81 70


Benieuwd naar de mogelijkheden? Download dan hieronder de mediakit:


Online aanleveren
Het is mogelijk uw advertentie online bij ons aan te leveren via:
www.wetransfer.com stuur deze naar traffic@louwersmediagroep.be
Wilt u vermelden welk tijdschrift en nummer het betreft?