Abonneren

Het vaktijdschrift RecyclePro biedt de lezer een nieuwe en verrassende kijk op producten, ontwikkelingen en projecten in de breedste zin. De kernactiviteit en doelstelling van RecyclePro is om kwalitatief hoogwaardige vakinformatie te leveren. Op heldere en overzichtelijke manier geeft het iedere editie inzicht in alle disciplines binnen de branche. Twee keer per jaar worden de bedrijven die betrokken zijn bij sloopwerken, recycling, afvalverwerking, asbestverwijdering, bodemonderzoek en – sanering, machines, mobiel breken en uitrustingsstukken. Het brengt aanbieders in contact met een zeer geïnteresseerde groep professionals en beslissers in de bouw.

Abonneren

Ontvang RecyclePro voor € 54,- per jaar excl. BTW.

IBAN BE33 3631 9320 5246
BIC BBRUBEBB
Bank ING

t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA, o.v.v. RecyclePro magazine

Informatie over abonnementen:

E: info@louwersmediagroep.be
T: +32 50 36 81 70

Vul hieronder je gegevens in voor een proefexemplaar of abonnement

Ik wil graag een:

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Overpelt

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.