Vlaanderen wordt circulair

De Vlaamse Regering keurde eind februari de Startnota transitieprioriteit ‘de transitie naar een circulaire economie doorzetten’ goed. Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we evolueren naar een koolstofarme en circulaire economie, waarbij grondstoffen niet telkens opnieuw uit de aarde moeten worden gehaald, maar maximaal in de economie blijven. Om dit te realiseren worden Plan C, het Vlaamse Materialenprogramma en Summa samengebracht en geïntegreerd in het knooppunt Vlaanderen Circulair. Het moet de inspirator en matchmaker worden van de circulaire economie. De OVAM fungeert als gastheer van dit nieuwe initiatief.

Onder de banier Vlaanderen Circulair wil de Vlaamse Regering overheden, bedrijven, het middenveld en de kenniswereld samenbrengen om de transitiearena naar een circulaire economie te betreden. Dat gebeurt naar aanleiding van Visie 2050, een langetermijnstrategie die zeven transitieprioriteiten bepaalt om welvaart en welzijn te creëren op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociale, open, veerkrachtige en internationale maatschappij.

Synergie
Het nieuwe knooppunt Vlaanderen Circulair wordt ingekapseld binnen de OVAM, vanwege de al bestaande inhoudelijke en technische competenties rond duurzaam materialenbeheer. Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM ziet hierin mogelijkheden tot synergie.

“Vlaanderen Circulair zal binnen de OVAM gehuisvest worden en de nodige ondersteuning krijgen van onze diensten die al jaren ervaring hebben op dit domein. De circulaire economie is immers niks nieuws. De eerste stenen werden tien jaar geleden al gelegd met de oprichting van Plan C. In die periode hebben we verschillende projecten hierrond opgezet die bewezen dat duurzaamheid en economie ook hand in hand kunnen gaan. Het is de bedoeling om nu te gaan opschalen, projecten op te zetten over volledige sectoren, over de volledige economie. Wij als OVAM plukken er zelf de vruchten van als we het afvalstoffenbeheer op een duurzame manier kunnen laten verder groeien.”

circulaire economie
Vlaanderen wil zijn voortrekkersrol inzake sortering en recyclage doortrekken in de transitie naar een circulaire economie. 

Voortrekkersrol in Europa
De focus van de werking zal in eerste instantie op drie transversale thema’s liggen: de circulaire stad, circulaire business-strategieën en circulair aankopen. Dat gebeurt aan de hand van projecten, waarvan er al enkele zijn opgestart. Voorbeelden daarvan zijn The New Plastics Economy Initiative, Green Deal Circulair Aankopen en de Masterclass Circulaire Economie).

Tegelijk ondersteunt Vlaanderen Circulair op vraag circulaire-economieprojecten die aan de slag gaan met water, energie, ruimte en voedsel. Met de oprichting van Vlaanderen Circulair onderstreept de Vlaamse regering duidelijk haar ambitie, met recht en rede. Onze regio neemt binnen Europa een voortrekkersrol op inzake sortering en recyclage.

“Deze koploperspositie willen we nu doortrekken in de transitie naar een circulaire economie. Met initiatieven zoals het nieuwe plan rond huishoudelijk afval hebben we duidelijk al stappen in die richting gezet. Hoewel er geen parameters zijn om te vergelijken met buurlanden, zijn we toch gesterkt in het geloof dat we met onze visie op het juiste spoor zitten door de erkenning op het World Economic Forum in Davos vorig jaar. Vlaanderen kreeg daar de Circle Economy Award uitgereikt. Dat bewijst dat onze aanpak om een breed partnerschap tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen op te zetten, wordt gesmaakt”, besluit Verheyen.

Tekst: Valérie Couplez    Beeld: OVAM
Uitgelichte foto boven: 
Vlaanderen Circulair ondersteunt op vraag circulaire-economieprojecten die aan de slag gaan met water, energie, ruimte en voedsel. Foto: Romolo Tavani.