Mijn bedrijf veroorzaakt geurhinder: wat nu?

Steeds meer en meer bedrijven zien zich geconfronteerd met discussies inzake geurhinder, al dan niet na een klacht van omwonenden of zelfs naburig gelegen bedrijven. Vanaf wanneer geur als hinderlijk te beschouwen valt, is een zeer complexe aangelegenheid waar geen eenduidige criteria voor bestaan.

Lees meer »

Stedenbouwkundige handhaving neemt nieuwe start

Sedert 1 maart 2018 zijn nieuwe spelregels van toepassing in het kader van de handhaving van de ruimtelijke ordening, dit in navolging van het intussen gekende (en algemeen ingevoerde) Omgevingsvergunningsdecreet. De nieuwe handhavingsmogelijkheden wijzigen en vervangen het bestaande handhavingskader zoals gekend uit de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Lees meer »

Wat houdt EVOA in de praktijk in?

Wie afval wil uitvoeren, invoeren of door een Europese lidstaat wil vervoeren, moet zich houden aan de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen. Hoewel de materie niet nieuw is, blijken afvalinzamelaars en -verwerkers in de praktijk toch nog steeds te worstelen met de Europese voorschriften.

Lees meer »

Werkt u al conform de nieuwe privacywetgeving?

Binnen vijf maanden treedt de nieuwe Privacyverordening (GDPR) in werking. Vanaf 25 mei 2018 dient ieder bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt hieraan te voldoen. Zowat alle bedrijven, verenigingen en overheidsinstanties vallen onder de GDPR.

Lees meer »

Nieuw leven voor oud elektro: jouw sleutelrol als bedrijf of verwerker

In Belgische bedrijven staan of liggen duizenden ongebruikte elektroapparaten en lampen. Een gigantische verspilling. En misschien wel herkenbaar in je eigen bedrijf of organisatie?

Lees meer »

Alle vaardigheden onder één dak om omgevingsproblematiek aan te pakken

Voor een bedrijf actief in de afval- en milieusector is het vinden van een goede locatie geen evidentie.

Lees meer »