Restafval zo goed mogelijk uitsorteren

Een goed draaiende economie betekent ook meer afval. En net nu we in Vlaanderen de bouwsector en de maakindustrie zien opleven, is de capaciteit om restafval te verbranden of te storten aan het teruglopen.

Lees meer »

Gebruikte materialen efficiënt op weg zetten naar een nieuw leven

Voordat weggegooide producten opnieuw omgevormd kunnen worden tot gebruiksvoorwerpen, moeten ze vaak letterlijk van de afvalberg worden weggehaald. In de recyclagesector is er daarom een grote nood aan trucks die ook in zwaardere omstandigheden optimaal presteren, en dan biedt Linde Material Handling zich als de ideale partner aan.

Lees meer »

Keuze transportband is maatwerk, vervangende band is duurzaam en sterk

MBS Group, met zijn hoofdzetel te Roeselare en vestigingen in Gent, Le Rœulx en Bilzen is exclusief verdeler in België voor de Italiaanse fabrikant van transportbanden SIG. In een gesprek met Olivier Myngheer, commercieel directeur bij MBS Group, vernemen we wat de voordelen zijn van deze versterkte transportbanden die het bedrijf voor de vervangingsmarkt levert, alsook van de 24/7 service van MBS Group.

Lees meer »

Circulair denken inbouwen in aankoopbeleid

Om de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen succesvol door te zetten werd Vlaanderen Circulair in het leven geroepen. Deze organisatie vormt het knooppunt, de inspirator, de matchmaker voor de circulaire economie in Vlaanderen. Een belangrijke hefboom om dit te realiseren is het circulair aankopen door overheden, bedrijven en andere organisaties.

Lees meer »

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan.

Lees meer »

Gesubsidieerde veiligheid

De aangekondigde subsidieregeling voor verkeersveilige maatregelen in bedrijfsvoertuigen is eindelijk rond. Transporteurs die extra investeren in veilige trucks kunnen vanaf dit jaar financiële steun krijgen van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Lees meer »

Impact strengere Chinese importregels op recyclage kunststoffen

Ongeveer de helft van alle kunststof afval dat Europa verzamelt vond tot voor kort zijn weg naar China om daar gerecycleerd te worden. China roept dit echter een halt toe. Enkel ladingen met kunststofafval die hun vervuilingsgraad onder 0,02% kunnen houden zullen voortaan de grenzen mogen overschrijden.

Lees meer »

“Verontreinigingspercentage van 0,5% moeilijk haalbaar voor post-consumer afval”

Met de intentie van China om zeer kritisch naar binnenkomende afvalstromen te kijken, hing er een zwaard van Damocles boven de papierrecyclagesector. Het Chinese voorbehoud draaide onder meer om het toegelaten percentage verontreiniging in de afvalstromen die ze importeren.

Lees meer »

Groene kunststoffen lokaal oogsten en verwerken

Ongeveer 99% van de kunststoffen is afkomstig uit fossiele bronnen. Als u op zoek gaat naar de bron van herkomst, zal u een eind van België verwijderd zijn. Vanuit die vaststelling is B4Plastics ontstaan. Door gebruik te maken van verschillende technieken wil het bedrijf kunststoffen produceren uit groene grondstoffen die lokaal ontgonnen kunnen worden.

Lees meer »

Korteomloophout zeer nuttig voor toekomstige energiehub

Een landbouwteelt met een interessante biodiversiteit voorzien op onbenutte industrieterreinen: Bionerga en BOS+ zijn er om diverse redenen fervente aanhangers van. Daarom plant BOS+ dit voorjaar op gronden van Bionerga, gelegen op het industrieterrein Ravenshout in Beringen, al 4,5 hectare korteomloophout aan. Normaal komt daar dit najaar nog 5 hectare bij.

Lees meer »