Meer compensatie nodig voor schroothandelaars voor verwerking AEEA

Europa heeft een inzameldoelstelling naar voor geschoven voor Afgedankte Elektrische en Elektronische apparatuur van 65%. Als hoofdrolspeler voor de inzameling blijft Recupel vandaag nog onder die ambitie. De oorzaak van het probleem ligt vooral bij niet geregistreerde en niet gedocumenteerde stromen.

Lees meer »

Tracimat en Recupel slaan de handen in elkaar voor ‘meer, beter, én goedkoper’

De bouwsector neemt met Tracimat, operationeel vanaf 24 augustus, het voortouw in een doeltreffend afvalbeleid. Recupel, het Belgische collectief systeem voor de inzameling en recyclage van afgedankt elektro (AEEA), integreert Tracimat in zijn opvolgingssysteem, en verzekert zich daarmee ...

Lees meer »

Je oude smartphone is de moeite waard … voor een tweede leven of recyclage!

Meer dan 2,3 miljoen ongebruikte mobiele telefoons slingeren rond in onze kasten en lades. Echter, wat men vaak niet weet, is dat deze mobiele telefoons nog een ondenkbare ecologische waarde hebben.

Lees meer »

De Pen | Peter Sabbe, CEO Recupel

Niets nieuws onder de zon: België is een van de best presterende landen in de wereld als het gaat over de inzameling en de recyclage van elektro. Uitermate performant omdat verschillende actoren samenwerken op vlak van logistiek en technologie en dit met één gemeenschappelijke visie: zich samen engageren voor een circulaire maatschappij, ten gunste van milieu en de medemens.

Lees meer »

Enorm potentieel voor hergebruik en recyclage ligt voor het grijpen

Recent onderzoek in opdracht van Recupel toont aan dat alle Belgische gezinnen samen ongeveer 378 miljoen elektrische en elektronische huishoudtoestellen bezitten. Naar schatting bijna 46 miljoen daarvan worden niet meer gebruikt: dvd-lezers, projectoren, oude smartphones, rekenmachines …

Lees meer »

38 miljoen elektrotoestellen en lampen ingezameld in 2017

In 2017 heeft Recupel via haar netwerk ruim 38 miljoen elektrische en elektronische apparaten ingezameld. Dat is te danken aan een winnende combinatie: onze RecyclePunten zijn gemakkelijk bereikbaar en mensen zijn ook beter op de hoogte van het inzamelnetwerk.

Lees meer »

Nieuw leven voor oud elektro: jouw sleutelrol als bedrijf of verwerker

In Belgische bedrijven staan of liggen duizenden ongebruikte elektroapparaten en lampen. Een gigantische verspilling. En misschien wel herkenbaar in je eigen bedrijf of organisatie?

Lees meer »

Wist je dat? Feiten over inzameling van elektrische apparaten

België is één van de meest vooruitstrevende landen op het vlak van een circulaire economie voor elektromateriaal.

Lees meer »

85% van de metalen uit ingezamelde laptops in België wordt opnieuw gebruikt als grondstof

Het loont om te investeren in recyclage: 85% van de metalen uit ingezamelde laptops in België wordt opnieuw gebruikt als grondstof. Voor Vlaanderen alleen leverde dat in 2013 bijvoorbeeld 15 ton koper en 48 kg waardevolle edelmetalen op.

Lees meer »