Nog 20% recycleerbare materialen uit bedrijfsafval houden

De Vlaamse bedrijven scoren goed in Europa op vlak van sorteren. Ongeveer 77% van het afval kan op die manier een tweede leven krijgen.

Lees meer »

100% gerecycleerde Straalvogel symbool voor Vlaamse afval- en materialenexpertise

Met de publicatie van het nieuwe album ‘Missie Middelkerke’ en de creatie van de levensechte Straalvogel knoopt Jommeke aan met de Vlaamse striptraditie. Maar De Straalvogel staat ook symbool voor iets anders.

Lees meer »

Sanering asbestproductieafval Kapelle-op-den-Bos/Willebroek

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) start binnenkort in de regio Kapelle-op-den-Bos/Willebroek met de verwijdering van de homogene ophooglagen met asbestproductieafval. De saneringswerken passen binnen de beleidsvisie om een versnelde afbouw van asbesthoudende materialen en afvalstoffen te realiseren.

Lees meer »

Vlaanderen wordt circulair

De Vlaamse Regering keurde eind februari de Startnota transitieprioriteit ‘de transitie naar een circulaire economie doorzetten’ goed. Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we evolueren naar een koolstofarme en circulaire economie, waarbij grondstoffen niet telkens opnieuw uit de aarde moeten worden gehaald, maar maximaal in de economie blijven.

Lees meer »

Asbest: afrekenen met een sluipmoordenaar

Asbesthoudende afvalstoffen zijn materialen waarmee we in Vlaanderen al geruime tijd worden geconfronteerd. Wat is nu precies de problematiek rond deze afvalstoffen? Hoe pakken we de verwerking ervan het best aan? Sven De Mulder (OVAM) en Nadia Casier (OVMB) geven tekst en uitleg.

Lees meer »

Beschikbaarheid van houtafval voor recyclage

In de jaren 90 kwam er een heuse mentaliteitswijziging inzake de afvalproblematiek. Met het verbod op storten en het invoeren van een sorteerverplichting nam België in Europa en daarbuiten een voortrekkersrol in op vlak van recyclage.

Lees meer »

FEBEM doet voorstel aan OVAM over nulheffing ingevoerde afvalstoffen

FEBEM Katern | OVAM stelde eind vorig jaar voor om afvalstoffen die worden ingevoerd voor verwerking in een heffingsplichtige installatie een nulheffing te geven. Zo zou enkel de heffing van het land van herkomst betaald moeten worden.

Lees meer »

CORE krijgt goede score van Agentschap Ondernemen

FEBEM Katern | CORE, het project dat FEBEM samen met FEDERPLAST en CENTEXBEL opgestart heeft om kunststofrecyclage in Vlaanderen te bevorderen, kreeg een goede score van Agentschap Ondernemen. Een stimulans om door te gaan en de blik te verruimen.

Lees meer »

40% grondreinigingscapaciteit blijft onbenut

Bodemsanering | Er wordt steeds minder grond gereinigd in België. Het voorbije jaar daalde het volume met meer dan 30%. Dat is helaas niet het gevolg van een nijpend tekort aan vervuilde gronden, maar eerder van een gebrek aan stimuli vanuit de regering.

Lees meer »

Jan Verheyen (OVAM) over de opmars en de toekomst van recyclage in Vlaanderen

Wij klopten aan bij Jan Verheyen, die ons vanuit de optiek van de OVAM vertelde hoe recyclage geleidelijk aan een centrale plaats heeft ingenomen binnen onze samenleving.

Lees meer »