Go4Circle | Het was een warme zomer

De voorbije zomermaanden waren warm. En dat was niet alleen te wijten aan onze Rode Duivels en de hoge temperaturen … Door de aantrekkende economie steeg de hoeveelheid restafval aanzienlijk. In die mate zelfs dat het nijpende tekort aan verbrandingscapaciteit in ons land OVAM tot een noodplan noopte.

Lees meer »

Wordt u één van de koplopers in circulair bouwen?

In Vlaanderen komt 30 tot 40% van de totale afvalhoeveelheid uit de bouw. De wijze waarop we bouwen en wonen heeft met andere woorden een zeer grote invloed op onze CO2-voetafdruk.

Lees meer »

Productgroepen met potentieel voor inzetten kunststofrecyclaat

Het volstaat niet alleen om kunststoffen in te zamelen om de afvalberg te verkleinen. Men moet ook weten wat er mee aan te vangen. Om in beeld te brengen welke producten een belangrijk aandeel kunststofwaarde bevatten, die hier worden geproduceerd en geconsumeerd, zette OVAM een grondige studie op het getouw.

Lees meer »

Statiegeld, twee kanten van het verhaal

In maart hebben onze noorderburen besloten om statiegeld in te voeren op kleine plastic flessen. Dat zal ingaan in 2021 tenzij de verpakkingsindustrie er voor die tijd in slaagt om de hoeveelheid kunststof flessen in het zwerfvuil met minstens 70% te reduceren. Ook in Vlaanderen gaan steeds meer stemmen in die richting op.

Lees meer »

Kennis delen via de Cirkeltips

Nogal wat ondernemingen uit de recyclagesector verwerken bedrijfsafval. Daarbij ontstaat vroeg of laat onherroepelijk ergernis over de nonchalante manier waarop sommige ondernemingen hun afvalbeheer aanpakken. Via de Cirkeltips, een recent initiatief van de OVAM, kan u de bedrijfswereld inspireren via nuttige tips om hun afvalberg op een verstandiger manier te beheren. 

Lees meer »

Nog 20% recycleerbare materialen uit bedrijfsafval houden

De Vlaamse bedrijven scoren goed in Europa op vlak van sorteren. Ongeveer 77% van het afval kan op die manier een tweede leven krijgen.

Lees meer »

100% gerecycleerde Straalvogel symbool voor Vlaamse afval- en materialenexpertise

Met de publicatie van het nieuwe album ‘Missie Middelkerke’ en de creatie van de levensechte Straalvogel knoopt Jommeke aan met de Vlaamse striptraditie. Maar De Straalvogel staat ook symbool voor iets anders.

Lees meer »

Sanering asbestproductieafval Kapelle-op-den-Bos/Willebroek

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) start binnenkort in de regio Kapelle-op-den-Bos/Willebroek met de verwijdering van de homogene ophooglagen met asbestproductieafval. De saneringswerken passen binnen de beleidsvisie om een versnelde afbouw van asbesthoudende materialen en afvalstoffen te realiseren.

Lees meer »

Vlaanderen wordt circulair

De Vlaamse Regering keurde eind februari de Startnota transitieprioriteit ‘de transitie naar een circulaire economie doorzetten’ goed. Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we evolueren naar een koolstofarme en circulaire economie, waarbij grondstoffen niet telkens opnieuw uit de aarde moeten worden gehaald, maar maximaal in de economie blijven.

Lees meer »

Asbest: afrekenen met een sluipmoordenaar

Asbesthoudende afvalstoffen zijn materialen waarmee we in Vlaanderen al geruime tijd worden geconfronteerd. Wat is nu precies de problematiek rond deze afvalstoffen? Hoe pakken we de verwerking ervan het best aan? Sven De Mulder (OVAM) en Nadia Casier (OVMB) geven tekst en uitleg.

Lees meer »