De Pen | Baudouin Ska, Go4Circle vzw Adjunct-directeur

Is het nog te vroeg voor een terugblik op het afgelopen jaar? Misschien, maar de lijstjes voor 2018 zullen op heel wat redacties en binnen tal van organisaties stilaan vorm krijgen. En de strijd tegen plastic zal zonder twijfel veel van die lijstjes halen.

Lees meer »

Vacature | Legal Advisor (m/v/x)

De federaties Go4Circle en COBEREC zoeken een veelzijdige legal advisor (m/v/x) die van aanpakken weet en samen met ons mee wil bouwen aan een circulaire economie. Iets voor jou?

Lees meer »

Go4Circle | Het was een warme zomer

De voorbije zomermaanden waren warm. En dat was niet alleen te wijten aan onze Rode Duivels en de hoge temperaturen … Door de aantrekkende economie steeg de hoeveelheid restafval aanzienlijk. In die mate zelfs dat het nijpende tekort aan verbrandingscapaciteit in ons land OVAM tot een noodplan noopte.

Lees meer »

Awards tonen hoe innovatief de milieu- en recyclagesector wel is

Dat Vlaanderen goed heeft begrepen waar het met de circulaire economie naartoe moet, bleek eens te meer op 21 juni. Toen reikte sectorfederatie Go4Circle in drie categorieën zijn jaarlijkse awards uit aan projecten die innovatie in de sector het beste onderstreepten.

Lees meer »

Visie op afvalmobiliteit voor 2020, 2030 en 2050

Hoogwaardige recyclage begint met een optimale selectieve inzameling. Dat zal nog belangrijker worden in een circulaire economie. Maar de logistiek achter de selectieve inzameling is net vandaag aan heel wat uitdagingen onderhevig.

Lees meer »

Belgisch-Nederlands seminarie over recyclage van kunststoffen

Kunststoffen blijven een heet hangijzer, in de sector en in de maatschappij. Go4Circle organiseerde daarom op 11 juni in samenwerking met de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie en met de steun van Port of Antwerp een seminarie over de recyclage van kunststoffen. Plaats van het gebeuren: het Havenhuis in Antwerpen.

Lees meer »

Go4Circle steunt voorstel Vlaams Energieminister Tommelein

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceerde op 4 september 208 het voorstel om het btw-tarief voor sloop en heropbouw te verlagen tot 6%. Go4Circle steunt alvast dit initiatief en wil het ook doortrekken naar het gebruik van gerecycleerde materialen.

Lees meer »

Go4Circle: Circulaire economie zit in de lift

De toekomst is circulair. Dat zeggen we vanuit Go4Circle al enkele jaren. Maar de afgelopen maanden lijkt die toekomst steeds dichterbij te komen. Niet alleen duikt de term circulaire economie steeds vaker en vanuit steeds meer hoeken op, er zijn ook meer en meer concrete projecten te vinden. En dat op alle mogelijke niveaus.

Lees meer »

“Mission accomplished” Werner Annaert blikt terug op vijftien jaar aan het hoofd van Go4Circle

Na bijna 15 jaar trouwe dienst kiest Werner Annaert voor een nieuwe uitdaging. Deze zomer ruilt hij Go4Circle voor SUEZ R&R Belgium. Als directeur Material Resources Management zal hij samen met een heel team de beste oplossingen zoeken voor het afval dat SUEZ in België beheert.

Lees meer »

Cijfers brengen export van kunststoffen in beeld

Volgens cijfers van de Vlaamse overheid was 2017 een recordjaar voor de Vlaamse export. Met maar liefst 317 miljard euro aan goederen tekende men nog 5% hoger af dan het vorige recordjaar 2016. Dit is meteen goed voor 83,22% van de Belgische uitvoer met als belangrijkste afzetmarkt de andere landen van de Europese Unie.

Lees meer »