Biomassa-afvalinstallaties essentieel voor duurzaam energiebeleid

FEBEM Katern | Biomassa-afvalinstallaties zouden volgens sommige bronnen geen plaats hebben in een duurzaam energiebeleid omdat er vers hout wordt verwerkt, afkomstig van verre plaatsen. Het is jammer dat ...

Lees meer »

Seveso III-samenwerkingsakkoord goedgekeurd

FEMEB Katern | Op voorstel van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters, Vicepremier en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon is het Seveso III-samenwerkingsakkoord goedgekeurd.

Lees meer »

FEBEM doet voorstel aan OVAM over nulheffing ingevoerde afvalstoffen

FEBEM Katern | OVAM stelde eind vorig jaar voor om afvalstoffen die worden ingevoerd voor verwerking in een heffingsplichtige installatie een nulheffing te geven. Zo zou enkel de heffing van het land van herkomst betaald moeten worden.

Lees meer »

Organiseert de Brusselse regering een hold-up op bedrijfsafval?

FEBEM Katern | Op voorstel van de regering heeft het Brussels Parlement eind 2015 wijzigingen van de afvalordonnantie aangenomen. De bedoeling is positief: de financiering van het beheer van bedrijfsafval verduidelijken. Maar over de middelen waarmee de Brusselse Regering dit wil realiseren, kunnen we niet akkoord gaan.

Lees meer »

Deelname Voka Open Bedrijvendag

FEBEM Katern | Op zondag 2 oktober 2016 zal Voka Open Bedrijvendag de spotlights op ‘afvalverwerking en recyclage’ richten. Samen met FEBEM en COBEREC wil de organisatie aan het grote publiek tonen dat afvalverwerking meer is dan wat in het containerpark en de huis-aan-huisinzameling gebeurt.

Lees meer »

Neem deel aan de FEBEM-FEGE Awards 2016

Katern FEBEM | In 2016 reikt FEBEM opnieuw de FEBEM-FEGE Awards uit. Met dit initiatief willen we de leden van onze federatie belonen voor hun inzet voor een duurzame sector.

Lees meer »

Omzet en tewerkstelling stijgen, terwijl winst in de sector daalt

FEBEM Katern | Dat is de conclusie van een studie naar de socio-economische gegevens van leden van FEBEM in 2014. FEBEM zal voortaan jaarlijks de economische en sociale gegevens van zijn leden publiceren.

Lees meer »

FEBEM wil circulaire economie als één van de economische clusters van de Vlaamse Regering

FEBEM Katern | De Vlaamse regering heeft zich geëngageerd om vijf clusters op te richten. FEBEM wil deze opportuniteit grijpen om één van die clusters op circulaire economie te richten.

Lees meer »

Met open blik naar een circulaire toekomst

Voorwoord FEBEM Katern | Voor FEBEM is 2016 opnieuw een zeer belangrijk jaar. Niet alleen viert de federatie haar 25-jarig bestaan, maar wij willen ons dit jaar meer dan ooit profileren als dé federatie voor de circulaire economie in dit land.

Lees meer »