De Pen | Karl Vrancken, onderzoekleider duurzame materialen VITO

U zag misschien ook op Facebook dat filmpje waarin een Indisch dorp met vereende krachten het strand schoonmaakt.1 4.200 ton afval verzamelden ze op hun strand. Na de schoonmaak kwamen de zeeschildpadden aan land om hun eitjes te leggen. Een mooi en sterk verhaal in de aanhoudende strijd tegen ‘ocean plastic’. 

Lees meer »

De Pen | Peter Sabbe, CEO Recupel

Niets nieuws onder de zon: België is een van de best presterende landen in de wereld als het gaat over de inzameling en de recyclage van elektro. Uitermate performant omdat verschillende actoren samenwerken op vlak van logistiek en technologie en dit met één gemeenschappelijke visie: zich samen engageren voor een circulaire maatschappij, ten gunste van milieu en de medemens.

Lees meer »

De Pen | Liesbeth Geysels, algemeen directeur VIL

We zitten volop in een transitie van een lineaire ‘maak-consumeer-en-werp-weg’-aanpak naar een circulaire economie waar wordt ingezet op hergebruik van grondstoffen. Grondstoffen worden schaarser en bijgevolg wordt het naar continuïteit van activiteiten toe en ook op kostenvlak een noodzaak.

Lees meer »

De Pen: Circulair werken

Stef Denayer: "Op wereldschaal zijn de Vlamingen de beste sorteerders en de materialen worden grotendeels gerecycleerd."

Lees meer »

De cirkel rond maken is een verhaal van lange adem

Sinds 1996 ontwikkelt Orbix via een vast en duurzaam partnership met APERAM de valorisatie van de inoxslakken. Met de start van dit partnership kwam meteen een einde aan dertig jaren stortbeleid. Sindsdien is geen kilo meer naar de stortplaats gebracht.

Lees meer »

De Pen | Werner Annaert, Algemeen Directeur FEBEM

Er is een gespecialiseerd magazine voor de Belgische recyclagesector. Vele jaren moesten we hierop wachten. Vele keren gaf ik de suggestie aan uitgevers om hiermee te beginnen.

Lees meer »