Ondergrondse afvalinzameling maakt stad leefbaarder

Dat gemeenten het afval voor hun burgers inzamelen grijpt terug naar de Code Napoleon. Vandaag lijkt het systeem meer en meer tegen zijn limieten aan te lopen door onder meer het dichtslibben van de wegen en de ambitie van stadsbesturen om hun centrum zo leefbaar mogelijk te houden.

Lees meer »

Gezamenlijke inzameling van verschillende fracties opent mogelijkheden

De wegen slibben toe en de vervuiling die wagens teweegbrengen zorgt voor een te hoge maatschappelijke kost. Dat maakt dat we naar nieuwe vormen van afvalophaling moeten evolueren. Limburg.net geeft alvast het goede voorbeeld.

Lees meer »

Visie op afvalmobiliteit voor 2020, 2030 en 2050

Hoogwaardige recyclage begint met een optimale selectieve inzameling. Dat zal nog belangrijker worden in een circulaire economie. Maar de logistiek achter de selectieve inzameling is net vandaag aan heel wat uitdagingen onderhevig.

Lees meer »

Afvalmobiliteit is een complex vraagstuk voor steden

Steden kijken steeds strenger naar vrachtverkeer in hun centrumstraten om de leefbaarheid te garanderen. Elk geeft er wel haar eigen invulling aan. In Antwerpen staan de CO2-emissies centraal. In Gent kreeg de voetgangerszone een fikse uitbreiding.

Lees meer »

Afvalmobiliteit is een complex vraagstuk voor steden

Steden kijken steeds strenger naar vrachtverkeer in hun centrumstraten om de leefbaarheid te garanderen.

Lees meer »