Sanering asbestproductieafval Kapelle-op-den-Bos/Willebroek

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) start binnenkort in de regio Kapelle-op-den-Bos/Willebroek met de verwijdering van de homogene ophooglagen met asbestproductieafval. De saneringswerken passen binnen de beleidsvisie om een versnelde afbouw van asbesthoudende materialen en afvalstoffen te realiseren.

De reden voor dit saneringsproject is dat in het verleden in de regio Kapelle-op-den-Bos en Willebroek asbestproductieafval van de voormalige asbestverwerkende bedrijven veelvuldig gebruikt werd als ophogings- of verhardingsmateriaal. Ondanks het verbod op de productie van asbestcement in 1998, treffen we ook tegenwoordig nog asbestproductieafval aan in opritten, bermen, nutsleidingen, putten, dijken, waterbodems en veldwegen. Wanneer asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden, kan dit een gezondheidsrisico vormen. Het verwijderen van de ophooglagen neemt dit risico voorgoed weg.

De bodemsanering wordt uitgevoerd door de aannemer THV Herbosch-Kiere, Aclagro en Mourik, onder begeleiding en controle van de erkende bodemsaneringsdeskundige ABO nv en de veiligheidscoördinator Abesco. De aannemer werkt volgens een beproefde methode waarbij hij, voor en tijdens het ontgraven, de bodem voortdurend bevochtigt om het opwaaien van asbestvezels te vermijden. Tijdens de saneringswerken vinden regelmatig omgevings- en persoonsmetingen plaats om het vrijkomen van asbestvezels te detecteren. Het ontgraven asbestproductieafval wordt onmiddellijk in bigbags in containers/opleggers geladen. Volgeladen containers worden met gesloten bigbag afgevoerd naar de stortplaats.