Nog 20% recycleerbare materialen uit bedrijfsafval houden

De Vlaamse bedrijven scoren goed in Europa op vlak van sorteren. Ongeveer 77% van het afval kan op die manier een tweede leven krijgen. Toch wil OVAM de lat nog wat hoger leggen. Eind dit jaar start daarom een nieuwe sorteercampagne om bedrijven te sensibiliseren om op het werk even goed te sorteren als thuis. Op die manier wil het nog 20% minder bedrijfsrestafval overhouden. 

Grondstoffen en materialen zijn kostbaar. Daarom zet OVAM in nauwe samenwerking met partners en bedrijfsfederaties eind 2017 een nieuwe sorteercampagne voor bedrijven op poten. Volgens de laatste cijfers beschikt Vlaanderen over 14 miljoen ton primair bedrijfsafval. Daarvan geldt 1 miljoen ton als gemengd bedrijfsafval. Met sensibilisering en concrete tips wil OVAM hier nog 200.000 ton aan recycleerbare materialen zoals, glas, papier, hout, verpakkingen … uithalen door beter sorteren aan de bron. Woordvoerder Jan Verheyen legt uit wat er zal gebeuren. “Er blijft nog een belangrijk potentieel van 20% aan materialen over. Dat willen we ook kunnen benutten. We richten ons daarbij tot alle Vlaamse bedrijven of het nu een eenmanszaak of een multinational is. Alle beetje helpen om een mooiere wereld te maken. De campagne zal via alle mogelijke kanalen gebeuren, we willen op alle fronten aanwezig zijn. Dus met klassieke advertenties, maar evengoed via de sociale media.

Cirkeltips
Daarnaast lanceert OVAM een nieuw soort dienstverlening: Cirkeltips. “Op basis van de Integrale Milieuverslagen die bedrijven tweejaarlijks moeten indienen, hebben we een schat aan gedetailleerde informatie over de evolutie van bedrijfsafvalstoffen. Wordt de berg afvalstoffen groter of kleiner? Welke stromen vallen er te onderscheiden. Hoeveel kan er gerecycleerd worden? … We willen deze informatie nu ook ter beschikking stellen van bedrijven. Via een online platform zullen ze kunnen inloggen en controleren welke prestaties ze op dat vlak neerzetten. Ze kunnen dan meteen benchmarken met andere bedrijven, afgestemd op de sector waarin ze actief zijn, hun profiel of hun grootte. Van daaruit willen we ook concrete oplossingen aanreiken op maat van het bedrijf over hoe ze afval kunnen voorkomen en recyclage stimuleren. Begin 2018 krijgt een eerste grote groep van bedrijven toegang. Binnen enkele jaren zal elk bedrijf zich er in kunnen terugvinden.

Sorteercampagne

Groeiend bewustzijn
De timing van OVAM voor de campagne is geen toeval. Op 1 juli 2018 moeten alle bedrijven voortaan verplicht hun harde kunststoffen selectief inzamelen. “In het voorjaar van 2018 starten we dan met een tweede campagne die zich heel concreet zal toespitsen op plastics. Waarom is het nodig om harde kunststoffen selectief in te zamelen? Welke plastics moeten ze apart houden? Hoe kunnen ze deze laten ophalen? Door bedrijven ervoor al uitvoerig te informeren en te sensibiliseren over bedrijfsafval in het algemeen, vallen we met deze tweede campagne niet met de deur in huis. Ze zullen eerst een opfrissing gekregen hebben over wat de regels zijn en welke mogelijkheden ze hebben. De cijfers rond de selectieve inzameling van bedrijfsafval zitten nog steeds in stijgende lijn, wat bewijst dat het bewustzijn rond deze materie groeit. Met de campagne willen we een extra duwtje in de rug geven, zodat sorteren op het werk even vanzelfsprekend wordt als sorteren thuis.”

Tekst: Valérie Couplez    Beeld: OVAM