Kennis delen via de Cirkeltips

Nogal wat ondernemingen uit de recyclagesector verwerken bedrijfsafval. Daarbij ontstaat vroeg of laat onherroepelijk ergernis over de nonchalante manier waarop sommige ondernemingen hun afvalbeheer aanpakken. Via de Cirkeltips, een recent initiatief van de OVAM, kan u de bedrijfswereld inspireren via nuttige tips om hun afvalberg op een verstandiger manier te beheren. 

Cirkeltips is een overkoepelende website die recent door de OVAM werd opgestart. Via deze digitale weg wil de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ondernemingen gericht adviseren over hoe ze met afval en materialen kunnen omgaan. “Als overheidsinstantie van het Vlaams Gewest zijn wij bevoegd voor de regelgeving over het afvalbeleid”, legt woordvoerder Jan Verheyen uit. “Daarnaast willen we Vlaamse bedrijven graag adviseren over hoe ze met hun materialen moeten omgaan. Dankzij de Cirkeltips kunnen we die goede raad zelfs volledig op maat geven.”

Nood aan gerichte informatie
Uit een recente bevraging bij meer dan 5.000 Vlaamse bedrijven bleek dat die over te weinig informatie beschikken om afvalbeheer nog beter te kunnen organiseren. “Bovendien gaven die bedrijven aan dat ze noch over de tijd, noch over het personeel beschikken om die informatie op te vragen. Via de Cirkeltips kunnen we dergelijke informatie op een centraal platform aanbieden.” De OVAM heeft alle kennis in huis om die informatie te verspreiden. “We beschikken niet alleen over onze eigen expertise, maar kunnen ook veel knowhow aanbieden van talrijke partnerorganisaties (afvalinzamelaars, sectorfederaties, beheerorganismen en kenniscentra). Bij elke tip kan het opvragende bedrijf doorklikken naar de instantie die het best op de hoogte is van de materie waarover het informatie wenst. Bovendien is aan de Cirkeltips een online discussieplatform verbonden waar bedrijven online kunnen discussiëren over aan afvalbeheer gerelateerde problematieken.”


Recyclagebedrijven en kringloopcentra kunnen via dit platform hun kennis met de bedrijfswereld delen.

Benchmarking
Interessant is ook de mogelijkheid om aan benchmarking te doen. “Via het IMJV (Integraal Milieu Jaarverslag) hebben we concrete data over het afvalbeheer van meer dan 16.000 bedrijven. Ondernemingen die jarenlang trouw aan die bevraging hebben meegedaan en die inloggen op de Cirkeltips, kunnen niet alleen hun eigen evolutie van de voorbije jaren volgen, maar ook zien hoe ze scoren ten opzichte van andere bedrijven uit de sector. Op die manier kunnen ze zichzelf evalueren en hebben ze een goed beeld over thema’s die nog voor verbetering vatbaar zijn. Daarover kunnen ze discussiëren of informatie inwinnen op het online discussieplatform.” Bedrijven uit de afvalverwerkende sector kunnen hier een belangrijk steentje toe bijdragen. “Wij nodigen recyclagebedrijven en kringloopcentra graag uit om mee actief te zijn op dit platform. Ze kunnen ondernemingen helpen met specifieke uitdagingen inzake materiaalverwerking en afvalbeheer, en dat op grote schaal. Het is de ideale plaats om concrete tips te geven of nuttige suggesties te doen. Bijvoorbeeld: als in juni de nieuwe sorteerverplichting van kracht wordt, vormen de Cirkeltips het geschikte platform om bedrijven te helpen bij de aanpak hiervan, de organisatie van de administratie, et cetera. Als de Vlaamse ondernemingen dat advies opvolgen, zal dat zeker bijdragen tot een optimalisering van de productieflow in de recyclage-industrie.”      


De Cirkeltips bieden de mogelijkheid om aan benchmarking te doen.

Tekst Bart Vancauwenberghe    |    Beeld OVAM