Harde kunststoffen onder de kerktoren verwerkt voor een tweede leven

Er zijn bedrijven die niet verrast waren door de eindigheid van recycleren in China. De eerste signalen kwamen er immers al in 2005. Voor Van Werven het signaal om een duurzame oplossing voor harde kunststoffen dichter bij huis te creëren. Hoewel het de eerste jaren zeker niet eenvoudig was om zich van afzet in Europa te verzekeren, zorgde de volharding er wel voor dat het vandaag een deel van de recyclageberg kan opvangen. En zijn inspanningen nog verder zet. De capaciteit van 120.000 ton per jaar in 2017 zal verder opgeschaald worden tot 200.000 ton in zes Europese landen. Het bewijs dat geduld, visie en volhardend ondernemerschap hun vruchten afwerpen in het streven naar een circulaire maatschappij. 

Dat China af wilde van zijn negatief imago om het afvalputje van de wereld te zijn, deed Van Werven in 2006 het geweer resoluut van schouder veranderen. Tegen de trend in zette het bedrijf in op het recycleren van harde kunststoffen tot nieuwe producten. Geen oceaan verder, maar hier in Europa, onder onze eigen kerktorens. De activiteiten die in Nederland opgezet waren, waaiden al snel over naar Vlaanderen. Het goed uitgebouwde recyclagesysteem hier bij ons maakte immers dat er voldoende grondstoffen op een tweede leven lag te wachten. Toch liep in de beginjaren niet alles van een leien dakje. Peter Brughmans, verantwoordelijk voor de grondstofverwerving in België en Frankrijk geeft tekst en uitleg: “Het was allerminst een evidentie om een rendabel model op te zetten. Niet alleen door de bikkelharde overzeese concurrentie, maar ook om klanten en partners te overtuigen van onze productkwaliteit. Wij kunnen harde kunststoffen voor 97% recycleren tot nieuwe partikels die qua kwaliteit niet moeten onderdoen voor het origineel. Dat heeft veel investeringen gevraagd en er zullen er nog veel volgen om de producten die we inzamelen telkens zo lokaal mogelijk te kunnen verwerken.”       


In Lanaken zal de nieuwe fabriek in mei af zijn, goed voor de verwerking van 20.000 ton grondstoffen, extra werkgelegenheid en met het potentieel om te verdubbelen.

Blijven investeren in capaciteit
Toen China in 2013 de Green Fence afkondigde, kreeg Van Werven de bevestiging dat het de juiste visie gehanteerd had. Ze konden nu de vruchten beginnen plukken van de expertise die het door de zure appel heen bijten hen had opgeleverd. “Het was verbazend hoezeer Europese bedrijven liever die signalen wilden negeren en hun kop in het zand staken. Voor ons was het een stimulans om onze activiteiten verder uit te breiden in Europa. De vraag naar recyclaat was al snel groter dan de input van kunststof afval. Met het definitief sluiten van de deuren in China in 2017 hebben we nu plots een groter deel van de koek ter beschikking. De komende jaren zullen er dan ook geen worden van op de lauweren rusten. We willen volop investeren in nieuwe initiatieven. Dit jaar alleen al zullen er nog vier installaties bijkomen om de gesorteerde kunststoffen te verwerken.” Waar Van Werven in 2017 reeds een capaciteit neerzette van 120.000 ton, zal dat nu verder opgeschroefd worden tot 200.000 ton, verdeeld over zes Europese landen. “Binnen twee jaar willen we zowel in aanvoer als in levering verdubbelen, waarbij we klanten niet alleen verzekeren van kwantiteit maar ook van kwaliteit. En die spreekt voor zich: elke ton die we maken is morgen al verkocht.”

Visie en ondernemerschap
Dat Van Werven dit uit de grond heeft kunnen stampen vroeg om een sterk staaltje van visie en ondernemerschap. “Dit systeem is immers heel duurzaam tot stand gekomen, zonder subsidies of verplichte teruggavesystemen. Maar om deze inspanningen te volbrengen zullen er blijvend beleidslijnen nodig zijn die inzetten op selectieve inzameling. De verplichte inzameling van kunststoffen bij bedrijven is daar een goed voorbeeld van. Dat is de sleutel tot het succes van een circulaire maatschappij. In Lanaken zal onze fabriek in juni af zijn, goed voor de verwerking van 20.000 ton grondstoffen, extra werkgelegenheid en met het potentieel om te verdubbelen. Ik geloof erin dat dit een duurzame investering in onze toekomst zal blijken.”      


Binnen twee jaar willen we zowel in aanvoer als in levering verdubbelen, waarbij we klanten niet alleen verzekeren van kwantiteit maar ook van kwaliteit.

Tekst Valérie Couplez    |    Beeld Van Werven