De top en flop in elke schakel van de circulaire economie

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voorbeelden zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet recycleerbaar zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Top: natuurlijke bodemverbeteraars van organisch afval
België behoort tot de internationale top als het op recyclage aankomt. Ook voor minder conventionele producten reikt de recyclagesector in ons land reeds oplossingen aan. Zo zet de composterings- en vergistingssector zich in om organisch-biologisch afval om te zetten in compost, digestaat en zelfs groene stroom. In 2016 leverden onze bedrijven meet dan 275.000 ton compost en meer dan 1,3 miljoen ton digestaat als alternatief voor chemische meststoffen. Daarnaast produceerde de sector genoeg energie om maar liefst 270.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien.

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie

Flop: fleece belangrijkste bron van microplastics
Recyclage staat echter niet altijd synoniem met duurzaamheid. Een voorbeeld daarvan is de fleecetrui. Hoewel dit materiaal een van de vele mogelijke toepassingen van gerecycleerde PET is, zijn er betere alternatieven mogelijk. Dat heeft alles te maken met het feit dat fleece één van de belangrijkste bronnen van microplastics in het afvalwater is. Net wat we willen vermijden als we op een duurzame manier met onze zeeën, onze oceanen en het leven daarin willen omgaan. Wie PET duurzaam wil recycleren moet met andere woorden op zoek naar een andere bestemming, bijvoorbeeld het hergebruik voor de productie van nieuwe PET-flessen.      

Tekst Valérie Couplez